Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search
Avgift för Pris
Ambulanssjukvård 220 kronor

 

Avgiften gäller för: 

 • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige. 
 • Tillståndslösa 
 • Asylsökande 
 • Svenska medborgare som har utvandrat till länder som vi saknar sjukvårdsavtal med. 
 • Patienter som kan uppvisa en handling som styrker ett sjukvårdsavtal: 
  • EU/EES-patienter 
  • Nordiska patienter 
  • Övriga avtalsländer 

För mer information om avtal och giltiga handlingar, se Vård av personer från andra länder.

Avgiften är frikortsgrundande (dock ej för asylsökande och tillståndslösa).

Avgift för Pris
Ambulanssjukvård 

Kilometeravgift 

2 726 kronor

123 kronor/kilometer, minst 20 km (2 460 kronor) 

 

Avgiften gäller för:

 • Patienter från länder som vi saknar sjukvårdsavtal med. 
 • Patienter som inte kan uppvisa giltig handling som ger rätt till subventionerade avgifter. 

 • Avgiften tillämpas vid all påbörjad ambulansbedömning, det vill säga även om patienten inte transporteras till sjukhus eller vårdcentral.
 • Transporteras patienten till ett akut besök debiteras även för det akuta besöket.

Undantag till avgiften:

 • Transporter mellan sjukhusinrättningar inom hälso- och sjukvård, gäller ej vid kommunala sjukvårdsinrättningar.
 • Hemtransport från sjukvårdsinrättning inom hälso- och sjukvård, gäller ej vi kommunala sjukvårdsinrättningar.
 • Personer som undersöks av ambulanspersonal som arbetar på uppdrag av så kallad evenemangsambulans.
 • Patient som avlidit på offentlig plats och transporteras med ambulans till sjukhus. Detta gäller även om en person bosatt i länet avlider på allmän plats utanför länet.

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 15, 2024