Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Utbildning i vårdambitionsnivåer inom tandvård

Utbildning i vårdambitionsnivåer vänder sig till personer inom alla yrkesprofessioner inom tandvård.

Datum: Utbildningen sker tisdag den 28/5 2024 kl.15.00 -16.00.

Plats: Distans via ”virtuellt mötesrum” = Pexip.

Anmälan: Ingen anmälan behövs.

Länk för att delta vid utbildningen:

Klicka på länken för att koppla upp dig till utbildningen som startar kl 15:00 den 28/5

Contacts

Kunskapscentrum för äldres munhälsa

Ewa Bisztyga

Övertandläkare

Did the content help you?

Last updated: Friday, February 23, 2024