Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Videoarkivet USÖ

USÖ:s videoarkiv är Sveriges största samling av rörligt utbildningsmaterial i vården. Här finns laparoskopiska och öppna standardingrepp, operationstekniska tips, kirurgiska riskmoment och komplikationer.

Videoarkivet USÖ operationsmiljö

Filmerna är insamlade med benäget bistånd av kliniskt aktiva kollegor vid olika kirurgiska centra i Europa. Vår önskan är att alla kirurger med intresse för laparoskopisk och öppen kirurgi kostnadsfritt skall kunna ta del av detta videobibliotek. På så sätt tror vi oss kunna bidra till att kvaliteten på kirurgin ökar.

Tack vare våra patienters aktiva medverkan har detta arkivs uppbyggnad möjliggjorts och alla patienter som medverkar får givetvis lämna sitt godkännande. I de fall där patientintervjuer förekommer eller där patienterna syns på film har samtyckesblankett fyllts i för att uppfylla de krav som GDPR ställer.

 

Vi gör inte anspråk på att vara heltäckande och är väl medvetna om att operationsteknikerna vid olika ingrepp varierar. Dock är vi angelägna om att få ta del av era synpunkter

Kontakter

Ansvarig för videoarkivet

Lars-Göran Larsson

Senast uppdaterad: den 29 juni 2021