Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Peniscancer - Standardiserat vårdförlopp (SVF)

Riktlinjer för dig som utreder peniscancer enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF).

Följande kvarstående symtom från penis ska föranleda misstanke:

 • ett svårläkt sår
 • röda områden
 • en förhårdnad
 • illaluktande flytningar från en trång förhud
 • återkommande blödningar
 • smärta

Observera: Ett eller flera av ovanstående symtom i kombination med förstorade lymfkörtlar i ljumskarna ger välgrundad misstanke, se nedan.

Vid misstanke utan annan uppenbar orsak ska patienten remitteras till urolog eller dermatolog (filterfunktion).

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Klinisk misstanke om peniscancer vid bedömning av urolog eller dermatolog
 • Histopatologiskt fynd talande för invasiv peniscancer
 • Ett symtom enligt ovan i kombination med förstorade lymfkörtlar i ljumskarna.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. 

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 21 71

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00

Fredagar 07:30-14:00

Fax

019-602 35 51

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen till urolog eller dermatolog ska innehålla

Fotodokumentation*

Anamnes, ange särskilt*:

 • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
 • företagen utredning
 • inguinalt lymfkörtelstatus
 • tidigare sjukdomar och behandlingar
 • läkemedelsöverkänslighet
 • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

Anamnes, ange särskilt*:

 • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
 • företagen utredning
 • PAD-svar
 • allmäntillstånd och samsjuklighet
 • tidigare sjukdomar och behandlingar
 • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • inguinalt lymfkörtelstatus
 • fotodokumentation om möjligt.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Remiss skickas i RoS till: Urologklin, USÖ
 • Märk remissen: SVF, peniscancer
 • Markera i rutan: Rutin

 • Märk remissen "Diagnos/fråga: SVF, peniscancer?"
 • Remissen ska skickas samma dag. 

Fax: 019-602 35 51

Telefonnummer

019-602 12 27

Texttelefon

019-670 25 28

Telefontider

Måndag-Fredag 07:30-11:30

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00

Fredagar 07:30-13:00

Fax

019-602 35 51

Postadress

Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 augusti 2023