Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Huvud- och halscancer - Standardiserat vårdförlopp (SVF)

Riktlinjer för dig som utreder huvud- och halscancer enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF).

Nedanstående symtom hos vuxna individer ska föranleda misstanke, om inte anamnes eller status ger annan förklaring, t.ex. pågående infektion.

 • Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek
 • Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla eller svalg
 • Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker (> 3 veckor)
 • Knuta i spottkörtel
 • Heshet i mer än 3 veckor utan förbättring
 • Sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen
 • Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida
 • Ensidig återkommande blodig sekretion från näsan
 • Ensidig serös mediaotit (otosalpingit) 

Vid misstanke ska patienten remitteras till ÖNH-mottagning (filterfunktion) med mottagande redan samma dag. Välgrundadmisstanke (start av SVF) uppstår först i samband med undersökning vid ÖNH-mottagning.

Vid osäkerhet ska ÖNH-mottagningen kontaktas för konsultation.

Huvud och halscancer förekommer hos barn under 10 år i spottkörtel och hos tonåringar i nasofarynx. Knuta i spottkörtel hos barn och ensidig serös mediaotit hos tonåringar utan kronisk öronsjukdom ska därför föranleda misstanke om cancer och remitteras på sedvanligt sätt, utanför det standardiserade vårdförloppet.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger när klinisk undersökning vid ÖNH-klinik ger malignitetsmisstanke.

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 14 14

Telefonnummer

019-602 87 50

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen ska innehålla

Aanamnes, ange särskilt*:

 • symtom och fynd som ligger till grund för misstanke och tidigare utredningar av dem
 • samsjuklighet
 • tidigare sjukdomar och behandlingar
 • läkemedel
 • social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Remiss skickas i RoS till: ÖNH-klin, USÖ
 • Märk remissen: SVF huvud-halscancer
 • Markera i rutan: Rutin

 • Märk remissen: "Diagnos/fråga: SVF, huvud-halscancer?"
 • Remissen faxas samma dag alternativt skickas med rörpost.

ÖNH-mottagning USÖ
Fax: 019-602 32 90
Telefon: (sekreterare) 019-602 14 66
Rörpost: 425

Tandläkare käkkirurgisk mottagning USÖ
Fax: 019-602 31 35  
Telefon: 019-602 87 50
Rörpost: 437

Telefonnummer

019-602 14 46

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:00-15:50 - talsvar

Fredagar 07:00-14:30 - talsvar

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-15:30

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av det standardiserade vårdförloppet.

Från Till Tid
Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling, kirurgi med initialt kurativ intention 30 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling, onkologisk (strålbehandling eller läkemedel) med initialt kurativ intention 38 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling, palliativ* 18 kalenderdagar

*Behandlingsbeslutet tillsammans med patienten ska anges som mätpunkt vid all palliativ behandling (samma dag som MDK). De symtomlindrande insatserna bör dock inledas redan under utredningen. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 november 2023