Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bröstcancer - Standardiserat vårdförlopp (SVF)

Riktlinjer för dig som utreder bröstcancer enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF).

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd vid klinisk undersökning eller i samtal mellan patienten och läkare eller sjuksköterska med specialkompetens:

 • malignitetssuspekt knöl* i bröstet
 • malignitetssuspekt knöl* i armhålan hos kvinnor
 • ändrad kontur på bröstet
 • nytillkommet indragen bröstvårta
 • rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan förklaring
 • blodig sekretion från enstaka mjölkgång
 • ensidigt eksem på bröstvårtan
 • sårbildning på bröstvårtan eller i anslutning till bröstkörtlarna
 • nytillkommen apelsinskalsliknande hud
 • fynd vid bilddiagnostik talande för bröstcancer

*) En knöl som inte helt uppenbart har en annan naturlig orsak ska betraktas som malignitetssuspekt.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

I sällsynta fall kan smärta förekomma vid bröstcancer, men smärta och ömhet är oftast associerat med ofarliga knölar, hormonella förändringar i brösten eller med ömhet i bröstmuskulaturen. Dessa patienter ska också remitteras för en radiologisk bröstdiagnostisk utredning, men inte inom standardiserat vårdförlopp.

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 49 71

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:30

Fredagar 08:00-13:30

Om du vill diskutera med en läkare eller fråga något innan du skickar iväg en remiss finns en bröstkonsulttelefon att ringa. Hit kan du även höra av dig om du vill ha hjälp med handläggning.

Observera

Det är inte obligatoriskt enligt SVF bröstcancer att ta längt, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen men görs först vid bekräftad diagnos enligt SVF bröstcancer och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen ska innehålla

Anamnes, ange särskilt*:

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer

 • hur patienten är informerad om SVF, patientinfoblad?

 • lokalstatus bröst och symtom som föranleder remissen och eventuella tidigare utredningar av dem
 • allmäntillstånd och samsjuklighet
 • tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt bröstcancer eller äggstocks-cancer
 • ärftlighet (t ex känt mutationsbärarskap eller bröstcancer eller äggstockscancer hos nära släktingar)
 • läkemedel (särskilt antikoagulantia, trombocythämmare eller metformin)
 • social situation, uppgifter om närstående, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • Remiss skickas i RoS till: Bröstcentrum
 • Undersökningstyp: Bröstutredning
 • Märk remissen: SVF bröstcancer
 • Markera i rutan: Rutin

Om remissen måste faxas

 • Märk remissen: "Diagnos/fråga: SVF, Bröstcancer?"
 • Remissen ska faxas samma dag, faxnummer 019-602 24 42.
 • När faxet är skickat ska du ringa till mammografin, telefonnummer 019-602 30 82 för att kontrollera att faxet har kommit fram. 

Bröst-endokrinsektionen

019-602 12 48

Telefontid tis, tor, fre 10:00-12:00

Texttelefon

019-670 25 26

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00

Fredagar 07:30-12:00

Fax

019-602 19 70

Postadress

Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 maj 2023