Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Riktlinjer för dig som utreder bröstcancer enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF). 

Läs hela vårdförloppet för bröstcancer på hemsidan för RCC

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd vid klinisk undersökning eller i samtal mellan patienten och läkare eller sjuksköterska med specialkompetens:

 • malignitetssuspekt knöl* i bröstet
 • malignitetssuspekt knöl* i armhålan hos kvinnor
 • ändrad kontur på bröstet
 • nytillkommet indragen bröstvårta
 • rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan förklaring
 • blodig sekretion från enstaka mjölkgång
 • ensidigt eksem på bröstvårtan
 • sårbildning på bröstvårtan eller i anslutning till bröstkörtlarna
 • nytillkommen apelsinskalsliknande hud
 • fynd vid bilddiagnostik talande för bröstcancer

*) En knöl som inte helt uppenbart har en annan naturlig orsak ska betraktas som malignitetssuspekt.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

I sällsynta fall kan smärta förekomma vid bröstcancer, men smärta och ömhet är oftast associerat med ofarliga knölar, hormonella förändringar i brösten eller med ömhet i bröstmuskulaturen. Dessa patienter ska också remitteras för en radiologisk bröstdiagnostisk utredning, men inte inom standardiserat vårdförlopp.

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 49 71

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:30

Fredagar 08:00-13:30

Om du vill diskutera med en läkare eller fråga något innan du skickar iväg en remiss finns en bröstkonsulttelefon att ringa. Hit kan du även höra av dig om du vill ha hjälp med handläggning.

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen.

Remissen ska innehålla

Anamnes, ange särskilt*:

 • symtom som föranleder remissen och eventuella tidigare utredningar av dem
 • allmäntillstånd och samsjuklighet
 • tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt bröstcancer eller äggstocks-cancer
 • ärftlighet (t ex känt mutationsbärarskap eller bröstcancer eller äggstockscancer hos nära släktingar)
 • läkemedel (särskilt antikoagulantia, trombocythämmare eller metformin)
 • social situation, uppgifter om närstående, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

Lokalstatus bröst*

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Remiss skickas i RoS till: Bröstcentrum
 • Undersökningstyp: Bröstutredning
 • Märk remissen: SVF bröstcancer
 • Markera i rutan: Rutin

Om remissen måste faxas

 • Märk remissen: "Diagnos/fråga: SVF, Bröstcancer?"
 • Remissen ska faxas samma dag, faxnummer 019-602 24 42.
 • När faxet är skickat ska du ringa till mammografin, telefonnummer 019-602 30 82 för att kontrollera att faxet har kommit fram. 

Bröst-endokrinsektionen

019-602 12 48

Telefontid tis, tor, fre 10:00-12:00

Texttelefon

019-670 25 26

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00

Fredagar 07:30-12:00

Fax

019-602 19 70

Postadress

Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2022