Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Information till förskola

Smittväg

Infektionen sprids som droppsmitta, via hosta, nysningar och saliv genom direktkontakt mellan människor. Smitta kan också spridas indirekt via t. ex. leksaker eller fuktiga textilier. Smittsamheten är hög, främst mellan barn.

Får barnet vara på förskola?

Barn med scharlakansfeber ska stanna hemma.

Innan återgång till förskola ska barnet vara feberfri ett dygn och orka delta i barngruppens aktiviteter.

Sjukdomsinformation

Sjukdomen orsakas av streptokockbakterier.

Scharlakansfeber debuterar med feber och tilltagande halsont samt ofta viss allmänpåverkan, illamående och kräkningar. Efter någon dag debuterar upphöjda, finprickiga och småknottriga utslag, främst på bålen. Utslagen kan variera från knappt synligt till sammanflytande.

Vid typisk sjukdomsbild är svalget kraftigt rodnat och tonsillerna är svullna med beläggningar. Även tungan brukar få en gulvit beläggning, men den blir senare snarast röd och glatt, s.k. "smultrontunga".

Inkubationstiden, den tid det tar från smittotillfället till dess att barnet blir sjukt, är 2-4 dygn.

Sjukdomen behandlas vanligtvis med antibiotika, och barnet blir oftast frisk inom en vecka. Smittsamheten har i regel försvunnit efter två dygns behandling.

I efterförloppet kan barnet få ont i stora leder som knän och armbågar. Huden på handflator, fotsulor, fingrar och tår kan börja fjälla.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 november 2022