Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Information till förskola

Smittväg

Mässlingvirus utsöndras via andningsluften från den som är sjuk och sprids via luften som små droppar (aerosol). Mottagliga personer smittas via luftvägarnas- eller ögonens slemhinnor.

Får barnet vara på förskola?

Barn med mässling ska stanna hemma.

Innan återgång till förskola ska barnet vara feberfri ett dygn och orka delta i barngruppens aktiviteter.

Sjukdomsinformation

Mässling orsakas av ett virus som tillhör gruppen paramyxovirus. Insjuknandet är akut med snabbt stigande feber, torrhosta, ögonirritation och ljuskänslighet. Efter någon till några dagar uppträder ett rött och ofta sammanflytande utslag i ansiktet, som sedan sprider sig till mage, armar och ben. Ett annat symtom vid mässling är vita små fläckar på munslemhinnorna (Kopliks fläckar).

Sjukdomen är en av de mest smittsamma som finns. Det räcker att vistas i samma rum som en person med mässling för att bli smittad och viruset kan finnas kvar i luften upp till 2 timmar efter att personen lämnat rummet. Smitta kan ske från 4 dygn före till 4 dygn efter att utslagen uppträtt. Små barn som är ovaccinerade kan bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård.

Inkubationstiden, den tid det tar från smittotillfället till dess att barnet blir sjukt, är 7-18 dygn, oftast 10 dygn.

Något specifikt läkemedel mot sjukdomen finns inte utan behandling inriktas på symtomlindring som febernedsättande medel och att vila i ett svalt, mörkt rum då starkt ljus i ögonen kan vara irriterande.

Sjukdomen förekommer sällan i Sverige på grund av ett väl fungerande allmänt vaccinationsprogram. Barn får sin första vaccinationsdos vid 18 månaders ålder (vaccinet kan ges tidigare vid resa utomlands), dos två ges i årskurs 2. Efter två doser har barnet ett fullgott skydd.

Ovaccinerade barn kan bli smittade i samband med utlandsresa till länder där sjukdomen är mer vanlig.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 november 2022