Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Information till förskola

Smittväg

Smittan sprids som droppsmitta via luftvägarna, när en infekterad person hostar eller nyser.

Får barnet vara på förskola?

Barn med feber eller påverkat allmäntillstånd ska stanna hemma.

Innan återgång till förskola ska barnet vara feberfri ett dygn och orka delta i barngruppens aktiviteter.

Sjukdomsinformation

Femte sjukan är en virussjukdom som är vanligast hos barn i förskole- och skolåldern. Den förekommer ofta i epidemier, vanligast i slutet av vintern och fram till sommaren.

Sjukdomen är oftast lindrig och många barn får inga symtom alls. Ibland förekommer feber och efter några dagar uppstår ett karakteristiskt utslag med en välavgränsad kraftig rodnad på kinderna, som sedan sprider sig till mage, armar och ben. Utslagen formar ibland ett girlandliknande mönster som kan bli mer framträdande efter stress, fysisk ansträngning eller av sol och värme. Utslagen brukar försvinna inom någon vecka men kan återkomma en eller flera gånger under sjukdomsperioden.

Det är svårt att förhindra smittspridning av detta virus i förskolegrupper. Infektionen smittar innan utslagen blivit synliga och till några dagar efter att de försvunnit.

Inkubationstiden, den tid det tar från smittotillfället till dess att barnet blir sjukt, är 10 dygn.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 november 2022