Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Information till förskola

Smittväg

Smitta sker via,

  • direktkontakt med redan smittade personer
  • livsmedel som hanterats felaktigt, eller förorenats av en person som är eller nyligen varit sjuk
  • förorenade kontaktytor till exempel handdukar, leksaker och andra föremål, handtag och golv
  • aerosol (små droppar i luften) som sprids vid kräkning

Smittämnen kan finnas kvar på mat som inte är uppvärmd, eller på förorenade föremål under flera dagars tid. Orena händer är en vanlig orsak till att smitta sprids. Var extra noga med handtvätt och övriga hygienrutiner om det finns smittspridning på förskolan.

Får barnet vara på förskola?

Barn med magsjuka (diarré och kräkningar) ska stanna hemma. 

Barnet kan återgå till förskola när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré på minst 48 timmar samt har ett gott allmäntillstånd och är feberfri.

I magsjuketider kan även syskon till sjuka barn behöva vara hemma för att minska smittspridningen på förskolan.

Sjukdomsinformation

Magsjuka med diarrér, kräkningar och sjukdomskänsla är vanligt hos barn i förskoleålder. Virus, bakterier och parasiter kan orsaka sådana symtom. De flesta tarminfektioner läker ut av sig själva.

Virus är den vanligaste orsaken till magsjuka bland förskolebarn. Infektioner med calcivirus eller ”vinterkräksjuka” som den ofta kallas, kan ge upphov till besvärliga utbrott med många sjuka. Inkubationstiden, den tid det tar från smittotillfället till dess att barnet blir sjukt, för calicivirus är 12-48 timmar. Smittsamheten är mycket stor, särskilt i den akuta fasen med diarrér och kräkningar.

Om barnet nyligen varit utomlands är risken för bakteriell infektion via livsmedel, ex. salmonella och campylobakter, större.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 oktober 2022