Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

En grundläggande webbutbildning om HBTQI

Utbildningen finns i Region Örebro läns utbildningsportal.

Grundläggande webbutbildning om HBTQI

Workshop - Att prata om sexualitet i mötet med en patient/klient

Många av oss är ovana att prata kring frågor som rör sexualitet.

Workshopen "Att prata kring sexualitet i patientmötet" kan du boka fortlöpande genom att ta kontakt med regionens SRHR-strateg Karin Johansson så kan hon komma till er arbetsgrupp och pratar kring detta.

Du kontaktar Karin Johansson via e-post: karin.johansson7@regionorebrolan.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 januari 2024