Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Var tredje remittent är USÖ-ambassadör enligt 2019 års kundrelationsundersökning!

NKI, Nöjd-kund-index, når också vid årets undersökning över 80 – närmare bestämt hela 85 av 100. 97 procent av remittenterna är mycket nöjda med den dialog de har inom sin specialitet med kollegor på USÖ. Och relationen med var tredje remittent är så stark att USÖ kan se dem som ambassadörer!

– Jag tycker naturligtvis att det är mycket glädjande att våra medarbetare får så goda omdömen om den vård vi levererar, säger Ove Andrén, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör med ansvar för högspecialiserad vård inom Region Örebro län. Samtidigt är Ove Andrén mån om att lyfta fram den goda dialog USÖ har med länssjukhusen.

– Den stärker inte bara relation oss emellan. Den är också viktig i arbetet med att utveckla USÖ:s verksamhet.

Ett verktyg för att fånga upp remittenternas förbättringsförslag är den undersökning som i år genomfördes för sjätte gången. Under januari-februari har ett 20-tal remittenter – utsedda av sjukhusen – intervjuats i Karlstad, Falun, Västerås, Eskilstuna och Gävle. Samtalen har koncentrerats på att vaska fram synpunkter på sån´t som remittenterna inte är nöjda med och som USÖ bör åtgärda.

I steg 2 har förslagen från intervjuerna samlats i en enkät. Den har drygt 50 medarbetare på de fem sjukhusen – läkare, verksamhetschefer. ekonomer och HR-ansvariga – svarat på. Svaren har gett USÖ en lista – prioriterad av respondenterna – med dels allmänna, dels klinikspecifika förbättringsförslag.

Sen ankomst ställer till problem

Bland de högst rankade allmänna förslagen återfinns:

att USÖ skickar tillbaka patienter under sen eftermiddag och kväll,
att det ibland saknas information om vad som förväntas av länssjukhusen vid postoperativ vård, att länssjukhusen inte får återrapport från rätt specialist på USÖ när patienten återkommer på kvällar och helger.

Ove Andrén:
– Flera av förslagen handlar om att vi behöver se över vår logistik. Här får vi, tillsammans med länssjukhusen, titta på vilka möjligheter det finns att ändra på gällande rutiner.

Återkoppling under hösten

Också inom områdena väntetider och utbildning har remittenterna klargjort att det finns utvecklings- och förbättringsmöjligheter. En av fyra säger till exempel att de inte känner till de utbildningar USÖ anordnar.

– Det måste vi ändra på med tanke på den roll vi har som universitetssjukhus.

Undersökningens resultat och de förbättringsförslag som remittenterna prioriterat har under av april presenterats för hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Under slutet av samma månad fick sjukhusets verksamhetschefer ta del av samma rapport. De ska nu, i spetsen för sina medarbetare, hitta lösningar på de prioriterade önskemålen. Det arbetet ska infogas i klinikernas kontinuerliga utvecklingsarbete och vara klart under hösten. Då ska åtgärderna presenteras för hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp och återkopplas till länssjukhusen.

Graf över NKI

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 december 2022