Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM)

Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM) är en samlande enhet i länet för alla typer av frågor som rör äldres munhälsa och tandvård.

Syftet är att förbättra tandvården och munhälsan för de sköra äldre i länet. KCÄM har ett nätverk av tandvårdspersonal i hela Örebro län som erbjuder föreläsningar, utbildningar och informationsmaterial inom området äldres munhälsa.

Här finns kunskapsstöd och utbildningar för dig som arbetar inom vård eller tandvård

Kontakter

Kunskapscentrum för äldres munhälsa

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 september 2021