Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Folktandvårdens folkhälsoinsatser

Folktandvårdens folkhälsoinsatser arbetar hälsofrämjande med länets innevånare i alla åldrar. Varje år gör vi cirka 530 besök i skolklasser och 3 500 munhälsobedömningar på vård- och omsorgsboenden och i det egna hemmet.

Vår verksamhet består av tre delar:

Kontakter

Folktandvårdens folkhälsoinsatser

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 augusti 2023