Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utbildning i vårdambitionsnivåer inom tandvård

Utbildning i vårdambitionsnivåer vänder sig till personer inom alla yrkesprofessioner inom tandvård.

Datum: Utbildningen sker tisdag den 28/5 2024 kl.15.00 -16.00.

Plats: Distans via ”virtuellt mötesrum” = Pexip.

Anmälan: Ingen anmälan behövs.

Länk för att delta vid utbildningen:

Klicka på länken för att koppla upp dig till utbildningen som startar kl 15:00 den 28/5

Kontakter

Kunskapscentrum för äldres munhälsa

Ewa Bisztyga

Övertandläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 februari 2024