Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ortodontiassistentutbildning

Utbildningen syftar till att öka studenternas kunskap och förståelse av ansikts- och bettutveckling, bettfel och käkställningsavvikelser, psykologiska aspekter vid behandling av barn, samt handhavande av vanligt förekommande ortodontisk apparatur. Utbildningen består av fyra delkurser som löper på halvfart över 4 terminer.

Ortodonti Delkurs I

Ortodonti, teoretisk kurs

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och självstudier som omfattar ansikts- och bettutveckling, insamling och sammanställning av data för journalupptagning, metodik för kliniska behandlingsmoment och patientomhändertagande.

Klinisk kurs

Utförs på ortodontiklinik på hemorten under handledning av ortodontist.
Praktiska moment/tillämpning av teoretiska kunskaper som innefattar; anamnes, registrering, dokumentation, fotografering, avtryckstagning, profilröntgenanalys, fotografering samt olika kliniska behandlingsmoment.

Ortodonti Delkurs II

Ortodonti, teoretisk kurs

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och självstudier som omfattar
bettfel och käkställningsavvikelser, principerna för apparaturbehandling av bettavvikelser, vävnadsreaktioner vid tandförflyttning, materiallära och metodik vid applicering av tandregleringsapparatur.

Ortodonti, klinisk kurs

Utförs på ortodontiklinik på hemorten under handledning av ortodontist.
Praktiska moment/tillämpning av teoretiska kunskaper som innefattar; olika kliniska behandlingar med förekommande typer av ortodontisk apparatur och material.

Ortodonti Delkurs III

Fördjupningskurs i ortodontisk diagnostik och behandlingsmetodik samt allmän odontologimedicin.

Ortodonti Delkurs IV

Kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori:

  • Vetenskapsteori
  • Forskningsmetodik och etik
  • Informationssökning
  • Att läsa vetenskaplig litteratur
  • Statistik
  • Resultatpresentation

Fördjupningsarbete av vetenskaplig karaktär:

  • Projektplanering
  • Materialinsamling och resultat.
  • Sammanställning, skriftlig och muntlig resultatpresentation.
  • Muntlig examination.

Avgift

28 000 kr per termin (112 000 kr för 4 terminer), exklusive moms.

Datum och anmälan

Kvalifikationer

Sökanden ska arbeta på en ortodontiklinik och ha en utsedd handledare med specialistkompetens.

Sökanden ska under utbildningstiden arbeta minst 20 timmar/vecka med patientbehandling.

Vi rekommenderar sökanden ha varit verksam som tandsköterska under minst två år.

Anmälan                              

Skickas till:
Anette Edgren
Folktandvårdens specialisttandvård
Box 1126
701 11 Örebro

Du kan också skicka in din anmälan via e-post.
Skicka din anmälan till Anette Edgren

Sista ansökningsdag

19 juni 2023.

Kursstart

2 oktober 2023.

Övrigt

Den teoretiska och praktiska undervisningen är förlagd till Örebro 2 dagar vid 2-4 tillfällen per termin. Undervisning via digital plattform kan bli aktuellt. 

Kursansvariga: Rage Abdullahi, övertandläkare, telefon: 019-602 40 50.

Kurskoordinator: Anette Edgren.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 juli 2023