Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Handledarutbildning

Folktandvården Region Örebro län erbjuder Handledarutbildning för ST-tandläkare vårterminen 2022. Schemalagda föreläsningar 2 februari samt 2 mars. Föreläsning med Socialstyrelsen för berörda – 10 mars.

Under våren 2022 erbjuder Folktandvården, Region Örebro län Handledarutbildning för kliniskt verksamma odontologer. 

Handledarutbildningen syftar till ett reflekterande, lärande och ett medvetet kommunikativt förhållningssätt.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Teori för grupp och ledarutveckling (IMGD)
 • Teori kring vad som utvecklar grupper (TQ)
 • DISC-teori
 • Lärstilar
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Feedback
 • Coaching
 • Uppdrag och handlingsplan
 • Konflikthantering
 • Svåra samtal
 • Ramverk och styrdokument för verksamhetsförlagd utbildning inom yrkesområdet odontologi med speciell tonvikt på regelverk för tandläkares specialiseringstjänstgöring (Socialstyrelsen)

Studieformer

Två obligatoriska schemalagda dagar med föreläsningar, reflektioner, övningar samt praktiskt arbete. För ST-tandläkare samt handledare inom ST-utbildning tillkommer en 2 timmars digital föreläsning från Socialstyrelsen.

Kursmaterial

Material i form av föreläsningsmaterial, kompendier och föreskrifter kommer att distribueras under kursens schemalagda dagar.

Schemalagda föreläsningar

2 februari 2022 kl. 08:30 – 17:00
2 mars 2022  kl. 08:30 – 17:00
10 mars 2022 kl. 15:00-17:00 (Socialstyrelsen)

Särskild behörighet

ST-tandläkare under utbildning, specialisttandläkare med handledningsuppdrag inom ST-utbildning.

Plats

2 februari - City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro
2 mars - City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro
10 mars – digitalt

Kursgivare

Margareta Norring, Medskap

Kursavgift

För deltagare anställda av Region Örebro län – kostnadsfritt
För deltagare anställda av annan region - 6 000 kr exklusive moms

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat

Övrigt

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår i kurskostnaden
Antalet platser är begränsat till 24 deltagare.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 augusti 2022