Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Handledarutbildning- Folktandvården, SÖ3

Handledarutbildningen ska ge en teoretisk plattform kring ledarskap/handledarskap, olika sätt att lära och kommunicera.

Kursbeskrivning: Utbildningen ska ge en ökad medvetenhet och insikt kring sig själv och andra utifrån olikheter. Att få en teoretisk plattform kring ledarskap/handledarskap, olika sätt att lära och kommunicera. Att få arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt och öva på olika slags samtal.

Kursen består av två obligatoriska schemalagda dagar med föreläsningar, reflektioner, övningar samt praktiskt arbete. För ST-tandläkare samt handledare inom ST-utbildning tillkommer en 2 timmars digital föreläsning från Socialstyrelsen.

Målgrupp: ST-tandläkare under utbildning, specialisttandläkare med handledningsuppdrag inom ST-utbildning, tandläkare och tandhygienister.
ST-tandläkare och handledare inom Sjukvårdsregion Mellansverige ges företräde till kursen.

Datum och tid: Onsdag 18/9 2024 kl 08.30-16.30 och onsdag 16/10 2024 kl 08.30-16.30

Plats: City Konferenscenter, Klostergatan 23 i Örebro.

Kursavgift: 8 000 kr (intern och extern kostnad)

Sista anmälningsdag: 4/9 2024

Anmälan: Handledarutbildning - Folktandvården. SÖ 3

Frågor: Om du har frågor om utbildningen, kontakta tillförordnad studierektor Malin Olsson Malm.
Om du har frågor om anmälan, kontakta utbildningsadministratör Marie Mattiasson.

Kontakter

Malin Olsson Malm

Tf studierektor

Marie Mattiasson

Utbildningsadministratör, ST-/CT-utbildning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 juni 2024