Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

I Örebro län läggs hjälpmedelsförskrivningar i systemet WebSESAM. I systemet kan du också se vilka hjälpmedel en patient har eller har haft.

 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller logoped samt specialpedagog vid Barn och ungdomshabiliteringen kan bli förskrivare av de hjälpmedel som Centrum för hjälpmedel tillhandahåller, om de är anställd av en vårdgivare i Örebro län:

 • Region Örebro 
 • länets kommuner
 • privat vårdgivare som jobbar på uppdrag av kommunerna eller Region Örebro

Vårdgivaren utser och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses till förskrivare har den utbildning och kompetens som krävs samt ansvarar att utsedd förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen. För olika hjälpmedels-/produktgrupper krävs olika yrkeskompetens, vilken framgår i respektive riktlinje och kriterier.

Förskrivningsrätten ingår i tjänsten och vid ändring till annan tjänst upphör förskrivningsrätten.

Du som blivit utsedd av verksamhetschef att bli förskrivare ska gå socialstyrelsens webbaserade utbildning; Förskrivning av hjälpmedel. På Socialstyrelsens hemsida läser du mer och registrerar anmälan. 

Efter utbildningen ansöker du, tillsammans med chef, om licens till IT-systemet webSESAM. Det gör du i samband med att du anmäler dig till vår utbildning Grundläggande förskrivarutbildning. Kursintyg från Socialstyrelsens utbildning bifogas anmälan.

Licens för förskrivning i webSESAM

Du får bekräftelse med inloggningsuppgifter till webSESAM via e-post då vi behandlat din ansökan. Du kan då börja förskriva hjälpmedel webSESAM.

Dröjer det något innan du kommer att delta på utbildningen Grundläggande förskrivarutbildning rekommenderar vi att du tar hjälp av en kollega med hjälpmedelsförskrivningarna till att börja med.

Det är obligatoriskt att gå utbildningen så snart som möjligt.

 

Utbildningsdatum Grundläggande förskrivarutbildning

Utbildningen erbjuds flera gånger per termin. För aktuella datum se CFH:s kurskalender.

Regelbunden inloggning i webSESAM

Centrum för hjälpmedel inaktiverar regelbundet oanvända licenser i webSESAM. Därför kan du som har en pågående licens, men inte loggat in på över tre månader upptäcka att din inloggning inte längre fungerar.

Kontakta i så fall kundtjänst för återaktivering.

 

Nygammal förskrivare

Om du inte har arbetat som förskrivare i Region Örebro län de senaste tre åren räknas du som ny förskrivare och behöver gå Grundläggande förskrivarutbildning. Använd i så fall blanketten för ny förskrivare.

Vid vissa situationer behöver dina uppgifter i webSESAM uppdateras. Det kan till exempel vara i samband med

 • byte av arbetsplats
 • tillägg av ny arbetsplats (även tillfälligt, till exempel över sommaren)
 • namnbyte
 • en tillsvidareanställning
 • förlängning av visstidsanställning
 • avslut av tjänst

Ändringen meddelar du oss genom att skicka in blanketten nedan.

Du kan vara kopplad till ett eller flera delförråd. Anmälan om koppling, tillägg eller byte görs på blanketterna för webSESAMlicens.

Du kan enbart förskriva hjälpmedel från de lager du har en koppling till i webSESAM.

Läs mer om lager och hjälpmedel i delförråd.

 

Ansökan om koppling till delförråd

Vi rekonditionerar återlämnade hjälpmedel. Vi tvättar, servar och återställer dessa hjälpmedel i så nära nyskick som möjligt, för att de sedan åter ska kunna förskrivas ut till annan patient.

När ett rekondat hjälpmedel finns i lager vill vi att det ska förskrivas i första hand. Vi vill inte köpa in ett nytt hjälpmedel när ett likvärdigt hjälpmedel finns i lager. Därför skapar vi ersättningsgrupper för våra vanligaste hjälpmedel.

Det brukar ske i samband med nytt avtal om ett annat hjälpmedel blir standardmodell. Men också då en leverantör uppgraderar befintlig hjälpmedelsmodell.

I en ersättningsgrupp kan två eller flera likvärdiga hjälpmedel ingå. Hjälpmedlen rangordnas så att systemet vet vilket hjälpmedel som ska väljas i första hand. Ersättningsgrupper kan vara valbara eller tvingande.

Tvingande ersättningsgrupp

Det vanligaste är att ersättningsgruppen är tvingande, vilket gör att när du förskriver ett hjälpmedel får du hänvisning till en annan modell. Det är vanligen en äldre modell som systemet väljer i första han. Nyinköp görs enbart av aktuell/ny modell och endast då det inte finns annan likvärdig modell i lager. Finns både aktuell och utgående modell i lager väljer alltså systemet den utgående modellen i första hand. 

Vid särskilda skäl kan du behöva kringgå en tvingande ersättningsgrupp. Då ska du kontakta kundtjänst eller sortimentsansvarig konsulent som beslutar om de angivna särskilda skälen kan ligga till grund för ett nyinköp. Det samma gäller om du skickar in en förskrivningsblankett. 

Valbar erättningsgrupp

I en valbar erättningsgrupp får du själv bestämma vilket av hjälpmedlen som ska förskrivas. Men du rekommenderas att välja det som finns på lager.

Är du kopplad till ett delförråd så kan du förskriva de hjälpmedel som finns hemma i lager. Som stöd vid förskrivningen finns en instruktionsfilm.

För vissa artiklar är det särskilt viktigt att kontrollera lagersaldot innan förskrivning. Det gäller särskilt för artiklar som inte längre finns på gällande avtal och därför inte längre köps in, men där returer i gott skick rekondas och återanvänds.

För att kontrollera sado i webSESAM gör du så här

 • Klicka på Sök artikel i menyn till höger
 • Skriv in artikelnumret du vill kontroller och klicka på Sök

Lagersaldo i websesam 1.JPG

 • Vid rubriken lagerstatus ser du om artikeln är: 

Grönmarkerad - Finns i saldo och kan förskrivas

Rödmarkerad - Slut i lager och kan inte förskrivas

Lagersaldo i websesam 2.JPG

 

En del patienter har ingen möjlighet att själv, eller med hjälp av annan, ta sig till CFH för att få en punktering lagad. Då kan du som förskrivare hjälpa patienten genom att förskriva ett nytt drivhjul i webSESAM. För bytet ska patienten betala en serviceavgift.

Så här gör du

1. Tala om för patienten att lagningen/bytet innebär en kostnad. Kostnaden är per tillfälle, inte per hjul.

2. Logga in på WebSESAM och titta på patientens hjälpmedelsbild. Där syns artikelnummer på de drivhjul som är kopplade som komponenter på den manuella rullstolen. Alternativt titta i rullstolens orderguide för att hitta rätt artikelnummer.

3. Lägg en förskrivning. Förskrivningen ska innehålla artikelnummer för både hjul och serviceavgift.

4. Hjulet/hjulen som ska repareras/bytas skickas i retur med Turbilen till CFH.

5. Faktura skickas per post till patienten.

Artikelnummer Benämning Pris
59849 Avgift för service, installation och reparation 110 kronor

Kontakter

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 september 2023