Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Prov för RS-virus (Respiratory Syncytial virus) kan hos både barn och vuxna tas från luftvägarna, oftast näsan. Vid mildare RS-virusinfektion krävs ingen särskild behandling. Vid svåra luftvägsbesvär får både barn och vuxna symtomatisk och understödjande behandling.

Förhållningsregler

Inga förhållningsregler enl. smittskyddslagen.

Smittspårning

Inte aktuellt.

Anmälan

Inte aktuellt.

Kostnadsfrihet

RS-virus omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Vaccin

RS-virusvaccin

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 maj 2024