Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

I SmiNet gör behandlande läkare kliniska smittskyddsanmälningar och paragrafanmälningar av smittsamma sjukdomar som ingår i smittskyddslagen. Anmälan är diagnosspecifik med obligatoriska fält och ska innehålla epidemiologiska uppgifter. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation.

SmiNet, inloggning

Via internet: https://sminet3-prod.sminet.se/

Via Sjunet: https://sminet3-prod.sminet.sjunet.org/ Sjunet är ett kommunikationsnätverk inom regioner, kommuner och privata vårdgivare. Inloggning via SjuNet ger en ökad säkerhet.

SmiNet är öppet för anmälningar alla dagar dygnet runt, förutom varje tisdag då systemet stängs kl. 7.45 - 8.15 för systemuppdatering.
Mer information finns på SmiNet:s hemsida.
Lista över anmälningspliktiga sjukdomar, Folkhälsomyndighetens webbplats

Paragrafanmälningar

Paragrafanmälan innebär att behandlande läkare anmäler att en person,

 • inte inställt sig för undersökning
 • inte kunnat identifieras eller kontaktas
 • inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler
 • inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk.

Anmälan till SmiNet sker i första hand med SITHS e-legitimation via webben, men både kliniska smittskyddsanmälningar och paragrafanmälningar går att anmäla med blanketter i pdf-format som skrivs ut, fylls i och postas med vanlig post. 

Klinisk smittskyddsanmälan via blanketter i pdf-format 
Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Paragrafanmälan via blanketter i pdf-format
Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Pappersanmälningar ska skickas till respektive regions smittskyddsenhet. 
Adresser till smittskyddsenheterna i övriga landet

Pappersanmälningar för Region Örebro skickas till:

Postadress:

Smittskydd Örebro
Universitetssjukhuset, F2 vån 2
701 85 Örebro

Internpost:

Smittskydd Örebro
Ingång F2, vån 2                       
USÖ

 

 • Inloggning görs i första hand med SITHS-kort av säkerhetsskäl
  – detta gäller även digitala vårdgivare.

 • Användaruppgifter och kontaktinformation till vårdenhet hämtas via HSA-katalogen. 
  – Om du inte vet vem som är din lokala HSA-administratör kan du till exempel söka efter information om HSA på ert intranät eller kontakta er it-avdelning
 • Elektronisk paragrafanmälan kan endast göras med SITHS-kort 

Om du saknar SITHS-kort

 • Vänd dig till din lokala SITHS-organisation/eTjänstekortsförvaltning
  – Fråga om det finns möjlighet att beställa SITHS-kort.
 • Inloggning med gruppkonto görs i andra hand
  – Nya inloggningsuppgifter behövs. Kontakta Smittskydd Örebro vid behov.

Privata vårdgivare

 • Även privata vårdgivare kan ansöka om SITHS-kort. Läs mer på www.inera.se

Digitala vårdgivare

 • Om ni inte har möjlighet att skaffa SITHS-kort ansöker ni som organisation om ett gruppkonto i SmiNet för hela Sverige.
 • Ansök om gruppkonto görs hos den region där den digitala vårdgivaren har sin organisatoriska hemvist.
 • Välj vilket smittskydd som du ska skicka din anmälan till när du fyller in anmälningsformuläret.

Anmälan av byte av behandlande läkare

Blankett för byte av behandlande läkare

Med denna blankett anmäls byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när Smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Vid frågor

Kontakta Smittskydd Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 maj 2024