Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Anmälningspliktig endast från laboratoriet

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Influensavirus kan påvisas i prov taget från övre svalget via näsan (nasofarynxprov). Normalt behöver influensasjuka inget annat än symtomlindrande behandling, men antiviral behandling rekommenderas för patienter med misstänkt eller konstaterad influensa om patienten tillhör en riskgrupp eller är allvarligt sjuk. 

Förhållningsregler

Inga förhållningsregler enl. smittskyddslagen.

Smittspårning

Inte aktuellt.

Anmälan

Endast av diagnostiserande laboratorium.

Kostnadsfrihet

Influensa omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Vaccin

Influensavaccin

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 maj 2024