Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Från den 15 mars 2023 upphör smittspårningsplikten för covid -19 

Även om smittspårningsplikten tas bort kan det fortfarande vara aktuellt med smittspårning i vissa miljöer och situationer.

Smittspårning inom hälso- och sjukvård samt omsorg där känsliga patienter/omsorgstagare vistas kan fortfarande övervägas vid behov utifrån individuell bedömning och situation, t.ex. vid utbrott eller ökad smittspridning. Omsorgsverksamheter där smittspårning kan bli aktuellt är exempelvis inom SÄBO, hemtjänst, dagverksamheter och verksamheter under LSS.

Risken för att bli allvarligt sjuk i covid -19 ökar med stigande ålder och andra riskfaktorer som t.ex. nedsatt immunförsvar. Vaccinerade löper lägre risk att drabbas av allvarlig sjukdom. I vård- och omsorgsmiljö där äldre personer, eller personer med andra riskfaktorer, bor eller vårdas tillsammans finns även hos vaccinerade risk för allvarliga konsekvenser av covid-19 om smittspridning sker.

Kontakt med Vårdhygien rekommenderas kring smittspårningens omfattning och behov av smittförebyggande åtgärder.

Vaccinationsstatus och genomgången infektion de senaste tre månaderna

Vaccinationsstatus - Indikationerna för testning och smittspårning skiljer sig inte åt mellan vaccinerade och ovaccinerade.

Genomgången infektion de senaste tre månaderna - Efter genomgången infektion är förnyad provtagning inom 3 månader från infektionstillfället i allmänhet inte indikerad, men kan göras på medicinsk indikation utifrån individuell bedömning.

Provtagning vid covid-19

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 maj 2024