Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Folktandvårdens specialisttandvård Ortodonti - Tandreglering

Vi behandlar barn, ungdomar och vuxna som har bettfel.

Barn och ungdomar bedöms vid konsultationer på sin ordinarie klinik. Vid dessa konsultationer avgör specialisttandläkare om det krävs behandling i form av tandreglering. Det är de svåra tandställningsfel och bettfelen som ingår i den kostnadsfria barn- och ungdomstandvården. 

Hos oss utreds och behandlas, i samarbete med hälso- och sjukvården, också patienter med missbildningar av olika slag.

Vi tar emot remisser från hälso- och sjukvård, privattandvård och från våra egna kliniker inom Folktandvården.
Vuxna patienter remitteras direkt till oss av sin ordinarie tandläkare för utredning och eventuell behandling.

Remittenter inom Folktandvården Region Örebro län hänvisas till remissystemet inom Lifecare Dental.
Remittenter från andra enheter hänvisas att skriva en pappersremiss.

Postadress

Folktandvårdens specialisttandvård
Ortodonti - Tandreglering
Box 1126
701 11 Örebro

Besöksadress

Klostergatan 26, Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021