Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Folktandvårdens specialisttandvård Endodonti - Rotbehandling

Vi utreder och behandlar infektions- och smärttillstånd från tänder och omgivande vävnad.

Avdelning endodonti tar emot patienter gällande ortograd rotbehandling och  rotfyllningsrevisioner, rotspetsoperationer samt smärtutredningar.

Övrigt

Vi bedriver specialistutbildning och utbildning för den övriga tandvården. Avdelningens personal är också engagerad i olika forskningsprojekt lokalt och samarbeten nationellt.

Vi tar emot vuxna, barn och ungdom patienter från Folktandvården, privattandvården, hälso- och sjukvård, både inom och utanför Örebro län.

Vårdgivaren skriver remiss för utredning/behandling eller konsultation som innehåller beskrivning av den endodontiska frågeställningen och önskemålet med remissen med aktuellt röntgenunderlag.  

Remittenter inom Folktandvården Region Örebro län hänvisas till remissystemet inom Lifecare Dental.
Remittenter från andra enheter hänvisas att skriva en pappersremiss, röntgen underlag kan skickas genom CD-skiva, USB-sticka eller papperskopia.

När vi mottagit remissen får både du som remittent och patienten en remissbekräftelse.

Informera patient

Patienten ska vara informerad om att undersökning och eventuell behandling sker hos oss på Klostergatan 26 i Örebro, samt om ungefärlig kostnad.

Fullständigt kostnadsförslag lämnas av oss till patienten i samband med undersökning. Åtgärdskoder 107 SR undersökning, 504 SR ordinär rotbehandling av molar och 541 SR apikalkirurgisk behandling (kostnaden varierar beroende på patientens högkostnadsbelopp).

Patienten ska vända sig till remittenten om besvär uppstår innan patienten har blivit undersökt hos oss.

Postadress

Folktandvårdens specialisttandvård
Endodonti – Rotbehandling
Box 1126
701 11 Örebro

Besöksadress

Klostergatan 26, Örebro

 

Terapidiskussioner

Avdelningarna för protetik, endodonti och parodontologi/implantat inbjuder till ”Öppet hus” för verksamma tandläkare som önskar få hjälp med terapidiskussion/planering. Vi vänder oss till dig som är verksam tandläkare inom privattandvård eller arbetar inom Region Örebro läns tandvård.

Aktuella datum och mer information finns under Odontologiska utbildningar - Folktandvården

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 januari 2021