Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Odontologisk radiologi - Röntgen

På odontologisk radiologi utförs röntgenundersökningar av tänder, käkar och angränsande områden inom ansiktet inklusive käkleder.

Vid våra undersökningar använder vi flera olika tekniker som till exempel panoramaröntgen, skiktröntgen, datortomografi. Vi tar också emot remisser för magnetkamerautredningar, dessa undersökningar utförs vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Akuta fall får tid hos oss direkt. Ej akuta fall erbjuds undersökning vanligtvis inom en till tre veckor.

Vi tar emot konsultremisser för diagnostik av röntgenbilder tagna inom tandvården.

Övrig information

Vi bedriver utbildning för tandsköterskor och specialisttandläkare.

Vi tar emot barn och vuxna patienter som remitteras från offentlig och privat hälso- och sjukvård och tandvård.
För barn och ungdom som har fri tandvård ska remiss skickas genom allmäntandvården.
Avdelningens röntgentandläkare tar emot konsultremisser för diagnostik av röntgenbilder tagna av tandläkare.

Remittenter inom Folktandvården Region Örebro län hänvisas till remissystemet inom Lifecare Dental.
Remittenter från andra enheter hänvisas att skriva en pappersremiss.

Väntetid

Akuta fall tar vi emot omedelbart vid vår klinik, medan övriga erbjuds undersökning inom en till tre veckor.

Vid alla akuta tillstånd, kontakta kliniken på telefon för snabbt handhavande.

Vid akuta tillstånd som kräver snabbt handhavande

Postadress

Folktandvårdens specialisttandvård
Odontologisk radiologi - Röntgen
Box 1126
701 11 Örebro

Besöksadress

Klostergatan 26, Örebro

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 maj 2023