Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kliniker och enheter på sjukhusområdet, Universitetssjukhuset Örebro

Akutsjukvård USÖ, verksamhetsområde
Allmänpsykiatrisk heldygnsvård
Allmänpsykiatrisk öppenvård
Anestesi- och intensivvård, verksamhetsområde
Arbets- och miljömedicin
Barn- och ungdomsmedicin, verksamhetsområde
Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP
Beroendecentrum
Cancerrådet Region Örebro län
Centrum för huvud- och halsonkologi USÖ
Dysmeli- och armprotesenheten
Enbart Vårdgivarwebb
Fysioterapi, verksamhetsområde
Geriatriska kliniken, USÖ
Hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi, verksamhetsområde
Hornhinnebanken USÖ
Hud och reumatologi, verksamhetsområde
Infektion, verksamhetsområde USÖ
Kirurgi, verksamhetsområde
Kliniskt träningscentrum KTC
Kärl och thorax, verksamhetsområde
Laboratoriemedicin, verksamhetsområde
Logopedmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Medicin, verksamhetsområde
Neuro och rehabmedicin, verksamhetsområde
Neurokirurgi, verksamhetsområde
Obstetrik och gynekologi, verksamhetsområde
Onkologi, verksamhetsområde
Ortopedi och handkirurgi, verksamhetsområde
Plastik- och käkkirurgiska kliniken, USÖ
Psykosvård och specialiserade mottagningar
Reproduktionsmedicinskt centrum Universitetssjukhuset Örebro
Rättspsykiatrin
Röntgen och sjukhusfysik, verksamhetsområde
Sjukhusfysik
Traumacentrum Örebro
Urologi, verksamhetsområde
Vårdenhet hud- plastik och öron, USÖ
Ögon, verksamhetsområde
Öron-, näs- och halskliniken, USÖ

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 april 2022