Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Folktandvårdens specialisttandvård Odontologisk sömnmedicin/Apné

Vi tar emot patienter för undersökning och behandling med apnéskenor/snarkskenor.

Till Odontologisk sömnmedicin/Apné remitterar läkare patienter för undersökning och behandling med anti-apnéskenor/snarkskenor (mandibelframdragande apparatur).

Vi som jobbar på avdelningen är specialutbildade tandläkare i odontologisk sömnmedicin och tandsköterskor med odontologisk  sömnmedicin som specialinriktning. Vi har stor erfarenhet av behandling med olika typer av skenor, beroende på patientens förutsättningar och behov.

Övrigt

Förutom patientbehandling bedriver vi utbildning av tandvårdspersonal samt forskning kring sömnapné och snarkning.

Har du en patient som behöver en anti-apnéskena/snarkskena (mandibelframdragande apparatur) ska patienten först remitteras till sin vårdcentral för en allmän utredning.
För närvarande är det Capio Läkargruppen i Örebro som gör sömnutredningen.
Efter sömnutredningen får patienten en diagnos. Diagnosen kan vara obstruktivt sömnapné/sömnstörande snarkning eller ”socialt störande snarkning”.
Om din patient nyligen har gjort en sömnutredning, kan du remittera patienten direkt till oss genom att skicka en pappersremiss. 

Kostnad för patient

Patienter med diagnosen obstruktiv sömnapné/sömnstörande snarkning får behandling som medicinskt behandlingshjälpmedel och betalar hälso- och sjukvårdsavgift för besöket (frikort gäller).

OBS! Från och med den 15 januari 2022 tas en engångsavgift på 400 kronor ut vid utlämningen av apnéskenan. Denna avgift ingår inte i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.
För patienter som inte fyllt 20 år är skenan kostnadsfri.

Om patienten inte tillhör Region Örebro län gäller avgifterna för den region där patienten är folkbokförd.

Patient som har ”socialt störande snarkning” betalar hela kostnaden själv, enligt Folktandvårdens prislista.

Postadress

Folktandvårdens specialisttandvård
Odontologisk sömnmedicin - Apné
Box 1126
701 11 Örebro

Besöksadress

Klostergatan 26, Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 februari 2022