Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utbildningsinnehåll psykiatri

Här hittar du mer information om utformningen av din utbildning inom psykiatri.

Start och planering

När du kommer till oss som ST-läkare får du en huvudhandledare som kommer att följa dig genom din ST. Tillsammans med handledaren deltar du i ett så kallt startseminarium på två dagar. Under detta seminarium  får du ingående information om hur din ST fungerar, vilka regler som gäller och hur du kan hitta information.

Under samma seminarium kommer du och din handledare med hjälp av studierektorn författa både en utbildningsplan för att slå fast vilka utbildningar du behöver och en tjänstgöringsplan som innehåller mera konkret dina placeringar.

Dessa planer kommer sedan att omformuleras några gånger under din ST. Det är svårt att detaljplanera fem år i framtiden utan att något förändras under resans gång.

Placeringar

Sedan kommer du att fortsätta vara på dina placeringar, gå dina kurser, påbörja din psykoterapiutbildning och den kurs som handlar om det vetenskapliga arbetet.

På varje placering kommer du att få en så kallad klinisk handledare, som hjälper dig med din utbildning på denna enhet, men du behåller hela tiden din huvudhandledare.

Du kommer att vara placerad både i öppen- och slutenvården, och kommer att få se både vuxen- och barnpsykiatri. Du kommer praktiskt att lära dig behandlingsmetoder inom den biologiska och den psykosociala psykiatrin. Du kommer även att delta i jourarbete och lära dig att hantera patienter med beroendeproblematik.

Dessutom kommer du förkovra dig inom de angränsande somatiska områden, alltså framförallt neurologin, men även medicin, primärvård och geriatrik.

Vi har ett stort universitetssjukhus och ett bra samarbete mellan de övergripande studierektorerna, så kan vi erbjuda ett bredd spektrum av olika placeringar inom länet.

Utvärderingar

Under din ST kommer du att ha sammanfattande utvärderingar då din huvudhandledare och de specialister som har träffat dig samlas och samlar sina intryck av dig. Du själv kommer inför mötet att bli ombedd att lämna din egen skattning av dig själv till din handledare. Det som kommer fram där kommer din handledare sedan återkoppla till dig och ni kommer att använda det i utvärderingen och omplaneringen av din utbildning.

Minst en gång per placering eller per termin kommer du att ha en medsittning med din klinisk handledare på respektive placering.

Avslut

Till slutet av din ST kommer du att återvända, nu med mycket mer erfarenhet i ryggsäcken och kommer den sista tiden arbeta inom psykiatrin igen.

När du har blivit nybliven specialist kommer det att finnas fortsatta möjligheter för coachning och mentorskap.

Alla ST-kurser och seminarier

Kontakter

Övergripande studierektor psykiatri

Athanasios Tournavitis

Överläkare beroendecentrum

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 januari 2021