Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

ST barnpsykiatri

Här hittar du mer information om utformningen av din utbildning inom barn- och ungdomspsykiatri.

Du som väljer att göra ST hos oss kommer först att ha kontakt med vår lokala studierektor och läkarchef som kommer att berätta om upplägget. I samråd kommer ni att bestämma vem som kommer vara din huvudhandledare. Huvudhandledaren är en mentor som följer dig genom din ST och som har till uppgift att stödja dig i din utbildning och utveckling. Av huvudhandledaren får du information om hur din ST fungerar och tillsammans med huvudhandledaren lägger du också upp planeringen av din utbildning och placering. Tillsammans med huvudhandledare kommer du att gå på ett Startseminarium där du planerar din ST och gör en individuell studieplan.

Du kommer bland annat vara placerad på BUP inom både öppenvård, slutenvård och på en enhet som arbetar med neuropsykiatriska frågeställningar. Dessutom kommer du vara på vuxenpsykiatriska enheter och där lära dig mera om bland annat psykoser, beroendesjukdomar och affektiva sjukdomar. Även här kommer du arbeta både inom öppen- och slutenvård. Slutligen kommer du att randa dig inom det barnmedicinska området.

Under din utbildning kommer du att ha löpande utvärderingar tillsammans med din huvudhandledare och de handledare som du får på respektive placering (så kallade kliniska handledare). Minst en gång per placering eller termin kommer du att ha en medsittning med din kliniska handledare på respektive placering, vilket betyder att du kommer att undersöka och handlägga en patient i handledarens närvaro, vilket ni sedan kommer att utvärdera tillsammans.

På regionens intranät finns ett samarbetsrum för ST-läkare i psykiatri. Där finns mycket information och många av de dokument som du behöver under din ST-utbildning. När du har en anställning som ST-läkare kommer du att läggas till i samarbetsrummet.

Länk till samarbetsrummet (anställning som ST psykiatri samt tillgång till intranätet krävs)

Välkommen att höra av dig, om du känner att barn- och ungdomspsykiatri skulle kunna vara något för dig. Vi som arbetar här hjälper dig gärna på vägen. Du finner kontaktuppgifter nedan.

Adina Dreve

Läkarchef, klinikstudierektor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 februari 2024

Läs mer om Psykiatri