Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Digital föreläsning - Om HIV

När: 17 september, 2024

Tid:  12.00-12.45 

Föreläsare: Anders Krifors, överläkare på infektionskliniken Västerås sjukhus

Anmälan: Det krävs ingen föranmälan.
Länk för att ansluta till föreläsningen den 17 september.

Mer information om föreläsningen hittar du här:

 

Digitalt seminarium - Seminarium om unga & sexuell utsatthet

När: 25 oktober 2024

Tid: 08.30-11.45

Anmälan: Här kan du anmäla dig till seminariet.

På seminariet får du som yrkesverksam, blivande yrkesverksam eller ideellt engagerad kunskap om vad sexuellt våld och utsatthet är samt vilka unga som löper högre risk än andra att utsättas. Du får konkreta tips och verktyg för hur du kan stötta och prata om sexuell utsatthet med unga som du möter. På seminariet får du också inspiration för hur du tillsammans med andra kan göra skillnad. 

Digital föreläsning - Att prata om Sexuell hälsa med elever inom anpassad skola på mellan- och högstadiet samt gymnasiet.

När: 28 oktober, 2024

Tid: 9.30-12.00 

Föreläsare: Ellinor Isfors, leg psykolog, författare och sexualupplysare

Anmälan: Sista anmälningsdagen är 2024-10-20. Här kan du anmäla dig till föreläsningen.

Föreläsningen kommer att spelas in och gå att titta på i efterhand till och med 31 december 2024.

Mer information om föreläsningen hittar du här:

 

En grundläggande webbutbildning - Om HBTQI

Utbildningen finns i Region Örebro läns utbildningsportal.

Grundläggande webbutbildning om HBTQI

Workshop - Att prata om sexualitet i mötet med en patient/klient

Många av oss är ovana att prata kring frågor som rör sexualitet.

Workshopen "Att prata kring sexualitet i patientmötet" kan du boka fortlöpande genom att ta kontakt med regionens SRHR-strateg Karin Johansson så kan hon komma till er arbetsgrupp och pratar kring detta.

Du kontaktar Karin Johansson via e-post: karin.johansson7@regionorebrolan.se

Did the content help you?

Last updated: Friday, June 28, 2024