Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Remittera utomlänspatient

Den högspecialiserade vården är en viktig del av verksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro som har högt uppsatta mål kring detta område.

Här ser du en del av vårdutbudet som erbjuds på flertalet av sjukhusets kliniker.

Våra behandlingar och analyser

I mån av plats kan utomlänspatienter erbjudas gästdialys på våra tre sjukhus i Region Örebro län. Vid en gästdialys tillhandahåller vi de läkemedel som behövs för att genomföra dialysen. Innan vi kan ge dialys behöver vi ett ifyllt gästdialysformulär.

Det är vårdgivaren som fyller i formuläret och som i förväg kontaktar den mottagning där patienten ska få gästdialys för rapportering och provtagningsrutiner. Patienten som önskar gästdialys tar med ifyllt formulär till sitt bokade besök hos oss.

Var tredje remittent är USÖ-ambassadör!

Den högspecialiserade vård Universitetssjukhuset Örebro erbjuder får ett mycket högt betyg av remittenterna. Det visar den senaste undersökningen om kundrelationer från 2019.

Kundrelationsundersökningar

Did the content help you?

Last updated: Friday, November 3, 2023

Read more about Remittera till oss