Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nedan information gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige.

Med ett direkt läkarbesök menas ett personligt möte mellan läkare och patient för utredning, behandling eller rehabilitering i hälso- och sjukvårdande syfte. Journalanteckning görs.

I avgiften ingår: 

  • Läkemedelsförskrivning.
  • Provtagning.
  • Utfärdande av läkarintyg för att få sjuklön eller sjukpenning.
  • Förbands- och annat förbrukningsmaterial som används under besöket, läs mer under rubriken Förbrukningsmaterial.
  • Utfärdande av remisser.

Dessa åtgärder görs vid samma tillfälle eller i direkt anslutning.

Did the content help you?

Last updated: Friday, February 16, 2024