Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

 

Behandling Avgift Frikortsgrundande
Graviditetstest – på patientens begäran  150 kronor  Nej
Läkarbesök på grund av komplikation till följd av preventivmedel (primärvård/specialistvård)  220/330 kronor Ja
Läkarbesök hos familjeplaneringen  330 kronor Ja
Abort – läkarbesök för abort eller vid komplikationer efter abort  330 kronor Ja
Abort – behandlingsbesök vid abort el vid komplikationer efter en abort  220 kronor Ja
Abort – vårddygnsavgift vid abort eller vid komplikationer efter en abort  130 kronor Nej
Sterilisering – läkarbesök vid sterilisering eller vid komplikationer efter en sterilisering  330 kronor Ja
Sterilisering - behandlingsbesök vid sterilisering el vid komplikationer efter en sterilisering  220 kronor Ja
Sterilisering – vårddygnsavgift vid sterilisering eller vid komplikationer efter en sterilisering  130 kronor Nej

 

Avgiften gäller för:  

 • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige. 
 • Patienter som kan uppvisa en handling som styrker ett sjukvårdsavtal: 
  • EU/EES-patienter  
  • Nordiska patienter 
  • Övriga avtalsländer 
 • Svenska medborgare som söker akut vård och har utvandrat till ett land utan sjukvårdsavtal. 

För mer information om avtal och giltiga handlingar se Vård av personer från andra länder.

Behandling Avgift
Graviditetstest – på patientens begäran  150 kronor 
Läkarbesök på grund av komplikation till följd av preventivmedel 50 kronor
Läkarbesök hos familjeplaneringen  50 kronor
Abort – läkarbesök för abort el vid komplikationer efter abort  50 kronor
Abort – behandlingsbesök vid abort el vid komplikationer efter en abort  25 kronor
Abort – vårddygnsavgift vid abort eller vid komplikationer efter en abort  0 kronor
Sterilisering – läkarbesök vid sterilisering eller vid komplikationer efter en sterilisering  50 kronor
Sterilisering - behandlingsbesök vid sterilisering el vid komplikationer efter en sterilisering  25 kronor
Sterilisering – vårddygnsavgift vid Sterilisering eller vid komplikationer efter en Sterilisering  0 kronor

 

Asylsökande och tillståndslösa har inte rätt till högkostnadsskydd och frikort. 

 • Rådgivning för födelsekontrollerande verksamhet, sterilisering och abortrådgivning är avgiftsbefriad.
 • För det första besöket som görs hos kurator i direkt eller nära anslutning till familjeplaneringsmottagningen tas ingen avgift ut; för de därpå följande besöken hos kurator uttas avgift.

Besöksavgift tillämpas för besök hos familjeplaneringsläkare för rådgivning, undersökning och provtagning inför en eventuell abort därför att det i detta besök inte enbart ingår rådgivning. I besöket ingår att patienten får träffa en barnmorska.

Om abort ska utföras följer därefter en medicinsk abort eller en kirurgisk abort. För dessa åtgärder uttas vårddygnsavgift eller besöksavgift för behandlingsbesök/läkarbesök, beroende på vilken av dessa vårdgivare patienten träffar.

Ett tredje alternativ är att patienten genomför aborten i hemmet utan ytterligare besök. För uppföljande återbesök gäller besöksavgift enligt aktuell vårdgivarkategori.

Avgift uttas för besök för sterilisering avseende samtliga vårdgivarkategorier, för steriliseringsoperation samt för besök på grund av komplikation till följd av preventivmedel. Sterilisering har vanligen föregåtts av en kostnadsfri rådgivning.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024