Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search
Avgift Pris Frikortsgrundande
Videobesök 220 kronor Ja
Telefonkontakt* 110 kronor Ja

*För mer information om vilka telefonkontakter som debiteras se riktlinjen nedan.

Avgiften gäller för: 

 • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige.
 • Patienter som kan uppvisa en handling som styrker ett sjukvårdsavtal:
  • EU/EES-patienter
  • Nordiska patienter
  • Övriga avtalsländer

För mer information om avtal och giltiga handlingar se Vård av personer från andra länder.

Avgift Pris
Videobesök 25 kronor
Telefonkontakt* 25 kronor

*För mer information om vilka telefonkontakter som debiteras se riktlinjen nedan.

Asylsökande och tillståndslösa har inte rätt till högkostnadsskydd och frikort. 

 • Patienter från länder som vi saknar sjukvårdsavtal med.
 • Patienter som inte kan uppvisa giltig handling som ger rätt till subventionerade avgifter.
 • Svenska medborgare som har utvandrat till länder som vi saknar sjukvårdsavtal med.

Avgifterna för dessa patienter beror på vilket land som patienten är folkbokförd och medborgare i samt vilken typ av vård som patienten behöver. Se sidan Vård av personer från andra länder för mer information.

Avgift tillämpas vid kontakter där samtliga kriterier är uppfyllda:

 • Kontakten sker på en tid som är bokad i förväg.
 • Kontakten ersätter ett fysiskt eller digitalt besök.
 • Kontakten sker utan ögonkontakt mellan patient och behandlare.

Kontakten ska journalföras.

Exempel på när avgiften inte ska tillämpas

När patienten ringer för rådgivning eller tidsbokning. När behandlaren ringer enbart för att lämna information (till exempel meddela provsvar), eller fullfölja en tidigare kontakt (till exempel ställa en kompletterande fråga).

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024