Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search
Avgift Pris Frikortsgrundande
Bassängträning 220 kr Ja

Avgiften gäller för: 

 • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige. 
 • Patienter som kan uppvisa en handling som styrker ett sjukvårdsavtal: 
  • EU/EES-patienter
  • Nordiska patienter
  • Övriga avtalsländer

För mer information om avtal och giltiga handlingar se Vård av personer från andra länder.

Avgift för Pris
Besök 25 kr

 

Asylsökande och tillståndslösa har inte rätt till högkostnadsskydd och frikort. 

 • Patienter från länder som vi saknar sjukvårdsavtal med.
 • Patienter som inte kan uppvisa giltig handling som ger rätt till subventionerade avgifter.
 • Svenska medborgare som har utvandrat till länder som vi saknar sjukvårdsavtal. Gäller ej akut vård.

Avgifterna för dessa patienter beror på vilket land som patienten är folkbokförd och medborgare i samt vilken typ av vård som patienten behöver. Se sidan Vård av personer från andra länder för mer information.

Patienter får kontakta sin vårdcentral för bassängträning. Primärvårdens fysioterapeuter på respektive vårdcentral bedömer och gör individuella träningsprogram för träningsperioden och skickar remiss till bassängverksamheten.

Samma regler för återbud och uteblivna bassängträningar gäller såsom för övriga besök.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024