Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

 

Om patienten avlider:

Fakturamottagare och avgift:

På avdelning under inläggning. Dödsboet faktureras för innestående vårddygnsavgift.
Efter påbörjad insats av ambulanspersonal på plats. Dödsboet faktureras för ambulansavgiften.
I ambulans på väg till, eller på plats på sjukhuset.

Dödsboet faktureras för ambulansavgiften.

Efter påbörjad insats på akutmottagningen.

Dödsboent faktureras akutvårdsbesöket.

På akutmottagningen, efter inkommit med ambulans.

Dödsboet faktureras ambulansavgift samt akutvårdsbesöket.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024