Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Utvärdering och kvalitetssäkring


Vi i Region Örebro län arbetar målmedvetet för att kunna erbjuda dig en allmäntjänstgöring av högsta kvalitet.

Vårt viktigaste redskap är en tät återkoppling från våra AT-läkare vid regelbundna möten med AT-chef och AT-samordnare.

Formaliserade skriftliga utvärderingar genomförs fortlöpande av introduktionsprogram och seminarieprogram. En webbaserad omfattande enkätundersökning genomförs efter varje tjänstgöringsavsnitt i ditt AT-block och resultatet återkopplas fortlöpande till verksamheterna.

Did the content help you?

Last updated: Friday, September 23, 2022

Read more about Examination och utvärdering