Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Information till förskola

Smittväg

Vattkoppor smittar från person till person främst via luften runt den som är sjuk (luftburen smitta).

Smittsamheten är mycket hög och barnet smittar 1-2 dagar innan utslagen kommit. Oftast uppstår nya blåsor i ungefär en veckas tid. Smittsamheten kvarstår så länge nya utslag uppstår.

Får barnet vara på förskola?

Då vattkoppor sprids på förskola kan det vara svårt att stoppa smitta. När ett fall konstaterats, har smittspridning många gånger redan skett. Därför är det inte meningsfullt att pigga barn behöver stanna hemma även om inte alla krustor torkat in.

Innan återgång till förskola ska barnet vara feberfri ett dygn och orka delta i barngruppens aktiviteter.

Sjukdomsinformation

Vattkoppor är en välkänd, mycket smittsam men för det mesta mild utslagssjukdom som orsakas av virus. De flesta smittas av vattkoppor som barn.

Sjukdomen börjar oftast med lätt till måttlig feber och värk i kroppen något dygn. Sedan uppstår ett kliande, blåsformigt utslag. Detta brukar ses först på magen, ansikte, och i hårbotten. Klådan är ofta besvärande. Mängden blåsor kan variera stort mellan barn. En del får bara enstaka blåsor medan andra får blåsor över hela kroppen. Blåsorna är vattenklara och går lätt sönder, de är ofta omgivna av en smal rodnad. Med tiden blir blåsornas innehåll grumligt, varefter de torkar in och bildar skorpor.

Inkubationstiden, den tid det tar från smittotillfället till dess att barnet blir sjukt, är oftast 14–16 dygn men kan variera mellan 10–21 dygn.

Är barnet friskt i övrigt är det en fördel att få infektionen i förskoleålder. För vuxna kan en vattkoppsinfektion få ett allvarligt förlopp. Särskilt allvarlig är sjukdomen om den drabbar personer med nedsatt immunförsvar eller drabbar ett nyfött barn till en mor, som just i anslutning till förlossningen insjuknat i vattkoppor. Det är därför bra att förskolepersonalen informerar vårdnadshavare om att vattkoppor går på förskolan, eftersom det i vissa fall kan få konsekvenser för familjer och andra anhöriga.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 oktober 2022