Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Information till förskola

Smittväg

Svinkoppor smittar via,

  • direkt hudkontakt med redan smittade
  • indirekt via föremål till exempel leksaker

Då utslagen ofta kliar är det lätt att få bakterier på fingrarna. Barnet smittar tills såren är torra och läkta. Smittsamheten är hög så länge det finns oläkta sår och gulaktiga skorpor.

Får barnet vara på förskola?

Barn med svinkoppor ska stanna hemma.

Barnet kan återgå till förskola när såren är torra och läkta.

Sjukdomsinformation

Svinkoppor orsakas av bakterier, streptokocker eller stafylokocker, som ger en ytlig hudinfektion och ofta drabbar barn i förskoleåldern. Vätskande utslag med sårskorpor uppstår i ansiktet, främst kring munnen och näsöppningarna, men kan också uppträda på andra delar av kroppen som till exempel bakom örat, armarna, benen och överkroppen.

Svinkoppor är mycket smittsamt och sprider sig lätt inom en barngrupp.

Bakterierna trivs i fuktig miljö och får lätt fäste i redan skadad hud, till exempel sår och eksem. Utslagen breder ofta ut sig på samma ställe. De kan klia eller svida. Inkubationstiden, den tid det tar från smittotillfället till dess att barnet blir sjukt, är 2-3 dygn.

Barn brukar sällan bli allmänpåverkade eller svårt sjuka av infektionen. I regel läker såren om man tvättar dem med tvål och vatten och ser till att alla sårskorpor avlägsnas.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 oktober 2022