Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Information till förskola

Smittväg

Viruset sprids genom så kallad droppsmitta när en person hostar eller nyser. Det kan också spridas som kontaktsmitta via händer eller föremål, som till exempel leksaker. Viruset finns i saliv, snor och slem. För att bli smittad måste viruset komma i kontakt med slemhinnor i ögon, näsa eller mun.

Får barnet vara på förskola?

Barn med RS-virus ska stanna hemma.

Innan återgång till förskola ska barnet vara feberfri ett dygn och orka delta i barngruppens aktiviteter.

Det är viktigt att skydda de minsta barnen, särskilt barn under ett års ålder, eftersom de kan bli svårt sjuka. I de fall barn på förskola har småsyskon hemma kan föräldrarna överväga att ha sitt förskolebarn hemma under den period som smittspridningen är som högst i samhället.

Sjukdomsinformation

RS-virus är ett förkylningsvirus som ger symtom som snuva, hosta och feber. Äldre barn och vuxna blir oftast lindrigt sjuka. De flesta infektionerna läker ut av sig självt efter en till två veckor.

Små barn, framför allt barn under ett års ålder, kan bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter. Även äldre personer kan bli svårt sjuka. Inkubationstiden, den tid det tar från smittotillfället till dess att barnet blir sjukt, är 3-5 dygn. Sjuka personer är vanligtvis smittsamma ungefär 3-8 dagar.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 oktober 2022