Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Aktuellt inom området sjukskrivning med anledning av coronapandemin

Läkarintyg för sjuklön

Fr o m 1 april krävs återigen läkarintyg från dag 8 i sjuklöneperioden.

Graviditet

Om en patient är gravid och har blivit förbjuden av sin arbetsgivare att arbeta kan patienten ansöka om graviditetspenning. När den gravida ansöker om graviditetspenning behöver personen skicka in ett intyg om graviditet.

Intyg om graviditet, Försäkringskassan.

Vård av barn (vab)

Från och med 1 april 2022 behövs ett intyg från dag 8 av barnets sjukdomsperiod. Intyget kan skrivas av läkare eller sjuksköterska för att föräldern ska ha rätt till ersättning.

Smittbärarpenning

Från och med 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som allmänfarlig sjukdom. Det innebär att en person som bor med någon som konstaterats smittad inte längre kan få smittbärarpenning.

Ersättning till riskgrupper samt ersättning till vissa anhöriga till riskgrupper

Under perioden 1 juli 2020 – 30 september 2021 och 8 december 2021 – 31 mars 2022 kunde personer som tillhörde en riskgrupp få ersättning. Från och med 1 april finns inte ersättningen kvar men patienter kan till och med 30 juni 2022 ansöka om ersättningen för dagar som inföll under perioden 8 december 2021 – 31 mars 2022.

Intyg för ersättning för riskgrupper i covid-19, Försäkringskassan.

Undantag att pröva mot normalt förekommande arbete vid inställd vård eller rehabilitering 

Regeringen har beslutat om att tillfälligt utöka möjligheten att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete efter dag 181 och dag 365 om planerad vård och rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin. De tillfälliga bestämmelserna har förlängts och gäller hela 2022.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 maj 2022