Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Aktuellt inom området sjukskrivning med anledning av coronapandemin

Här sammanfattas aktuell information riktad till vårdgivare som berör området sjukskrivning med anledning av coronapandemin.

Läkarintyg för sjuklön och sjukpenning

Regeringen har tagit beslut om att den som är sjuk ska kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. Försäkringskassan har därutöver återigen infört att intyg för sjukpenning inte kommer begäras in förrän efter dag 21. Syftet är att avlasta vården och underlätta för allmänheten under rådande coronaläge. Detta gäller till och med 30 juni 2021.

Följande gäller:

  • Personer som sjukanmält sig 15 december 2020 eller senare ska uppvisa läkarintyg efter dag 21. Detta gäller oavsett om personen är anställd, egen företagare eller arbetssökande.
  • I vissa fall kan läkarintyg behöva lämnas till arbetsgivare efter dag 14.
  • För deltidssjukskrivna som behöver vara hemma på grund av sjukdom på heltid behövs fortfarande ett läkarintyg efter dag 7.
  • Arbetsförmedlingen har slopat kravet på läkarintyg för nya sjukfall för arbetssökande som deltar i arbetsmarknads- politiska program.

Åtgärder inom sjukförsäkringen - Regeringen

Läkarintyg, smittbärarpenning, vab och karens med anledning av coronaviruset - Försäkringskassan

Vad gäller för arbetssökande - Arbetsförmedlingen

Lättnader inom intygsområdet

Försäkringskassan har meddelat att man i nuläget gör vissa lättnader gällande kontaktsätt med patienten för att underlätta andra kontaktsätt än fysiska vårdmöten. Under rådande läge kommer sjukskrivningar via telefon och videomöten öka. Försäkringskassan utgår från läkarens professionella bedömning gällande val av kontaktsätt och kommer inte utreda detta.

Ersättning till riskgrupper

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av Covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Personen ska sakna möjlighet att arbeta hemifrån alternativt att arbetsgivaren inte kan erbjuda anpassade arbetsuppgifter för att undvika smitta.

Ersättning kan också betalas ut till personer som har närståendepenning eller är assistent åt närstående i riskgrupp och som måste avstå från arbete för att undvika att smitta den närstående.

Gravida bedöms vara riskgrupp för covid-19 och kan därför söka graviditetspenning från vecka 21.

Läkarintyg ska bifogas ansökan. Antalet dagar har utökats från 90 till 184 dagar och gäller retroaktivt från 1 juli 2020 till och med 30 april 2021.  Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning FK 7804 (via webcert) ska användas.

Intyg för ersättning för riskgrupper i covid-19, Försäkringskassan.

Ersättning till individer som bor med covidsmittad person

Hushållskontakter till en smittad person ska ges förhållningsregler. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittande någon gång under perioden som hen varit smittsam. En person som är arbetssökande, anställd eller egen företagare och inte har möjlighet att arbeta hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning. Läkarintyg krävs (FK7804).

Förhållningsregeln gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hushållet. Blir personen sjuk under perioden är det istället sjuklön/sjukpenning som gäller.

Smittbärarpenning

Smittbärarpenning betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta andra. För att ha rätt till smittbärarpenning ska en läkare ha beslutat att patienten inte får arbeta eftersom hen är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit covid-19 räknas.

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning med anledning av covid-19. Detta gäller även personer som blivit avstängda från arbete av läkare för att de lever med någon som har testats positivt med covid-19. Detta gäller retroaktivt från 1 januari till och med 30 april 2021.

Vård av barn (vab)

Från och med 15 december 2020 behöver föräldrar som vabbar för barn inte längre lämna intyg från sjuksköterska eller läkare efter sju dagar, utan efter 21 dagar. Detta gäller till och med 30 april 2021.

För barn mellan 12 och 16 år som är sjuka eller smittade och behöver vård eller tillsyn av vårdnadshavare, krävs ett läkarutlåtande från första dagen.

Tillfällig föräldrapenning om förskola/skola stänger

Från och med 25 april 2020 kan vårdnadshavare som måste vara hemma från arbetet för att ta hand om barn vid en eventuell stängning av förskola/skola få tillfällig föräldrapenning. Denna tillfälliga regeländring gäller till och med 30 april 2021.

Undantag att pröva mot normalt förekommande arbete vid inställd vård eller rehabilitering 

Regeringen har beslutat om att tillfälligt utöka möjligheten att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete efter dag 181 och dag 365 om planerad vård och rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin. De tillfälliga bestämmelserna gäller från och med 2 april 2020 till och med 30 juni 2021.

Ersättning för karensavdrag

Från och med 7 april 2020 till och med 30 april 2021 gäller regeringens beslut om tillfällig ersättning för karensavdrag.

E-tjänst för ansökan om ersättning för den som fått karensavdrag på sin lön, Försäkringskassan.
Ett schablonbelopp betalas ut.

Karensavdrag gäller endast anställda och egenföretagare. Arbetslösa, föräldralediga och anställda utan sjuklön ansöker om sjukpenning från dag ett utan karensavdrag.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 april 2021