Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kunskapsstöd i det preventiva arbetet

Det är viktigt att vården erbjuder ett professionellt möte med patienter som kan vara i riskzonen för att minska risken för självmord.

Region Örebro läns vårdprogram

En arbetsgrupp från sjukvårdens olika kliniker har utarbetat ett vårdprogram för suicidnära patienter.

Kunskapsstöd och information på andra webbplatser

För dig som arbetar med att förebygga självmord

Samlad kunskap om suicid och suicidförebyggande arbete på Folkhälsomyndigheten webbplats.

Suicidprevention.se - För dig som arbetar med att förebygga självmord

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) är Region Stockholm och statens expertorgan för suicidprevention.

Verksamheten vid NASP kan delas in i huvudområdena:

  • Forskning och metodutveckling
  • Analys och uppföljning av epidemiologiska data
  • Information och Utbildning

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention

Steg för livet

Steg för livet - är en film där personer med erfarenhet av självmordstankar berättar om vad som kan hjälpa.

Film, utbildningsmaterial och annat material från Region Västra Götaland och SPIV (Suicidprevention i väst).

Steg för livet - film  

Psykisk hälsa

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringen samarbetar för att stärka den psykiska hälsan. SKR samordnar arbetet genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa. På webbplatsen finns aktuella utvecklingsprojekt som genomförs tillsammans med utvecklingsansvariga inom kommuner och regioner. Du hittar också dokumentation från avslutade utvecklingsprojekt i de fall medarbetare inom kommuner och regioner fortfarande har användning för materialet.

Uppdrag Psykisk hälsa

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en webbplats i samarbete mellan offentliga ansvarsaktörer. Här finns det material som till exempel publikationer, webbutbildningar, poddar, filmer, checklistor och annan kunskapsstödjande information. 

Kunskapsguiden

Diskrimineringsombudsmannen

Diskriminering kan leda till svåra känslor av uppgivenhet och vanmakt.
Känslor som kan växa till dålig självkänsla, psykisk ohälsa och ibland till självmordstankar. 

Diskrimineringsombudsmannen

Kränkande särbehandling och mobbning

Kränkande särbehandling och mobbning skapar många situationer som medför psykisk ohälsa och ibland svåra lidanden. Det finns lagar som ska skydda och bidra till att vår miljö i samhället, skolan eller på arbetet inte medför ohälsa. Det kan vara bra att uppmärksamma vad som är möjligt att göra för att motverka att mobbning uppstår.  

Arbetsmiljöverket - tips för arbetsplatsen 

Friends - tips för unga

Ungdomsmottagningar - tips för unga

Stiftelsen Allmänna barnhuset - gör stora insatser för barn som riskerar att fara illa

 

Kontakter

Lise Bergman Nordgren

Regional samordnare för Suicidprevention för Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 september 2020