Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Mobil resurs suicidprevention

Tillsammans kan vi jobba för att förbättra mötet med suicidnära individer. Mobil resurs suicidprevention jobbar med stöd när ett suicid eller suicidförsök har inträffat, men även med utbildningsinsatser för oss som möter individer som är suicidnära i vår yrkesroll.

Mobil resurs suicidprevention är en funktion för stöd i det suicidpreventiva arbete som sker inom olika verksamheter som till exempel vård- och omsorg, skolhälsovård, blåljusverksamhet och socialtjänst. Teamet består av psykiatrisjuksköterskor och socionomer.

Vi erbjuder personer som utfört ett suicidförsök, och som inte har en pågående vårdkontakt, uppföljande stödsamtal tills dess att kontinuerlig vårdkontakt är etablerad. Även personernas anhöriga kan vid behov ges stöd. MRS uppdrag är akut och överbryggande och sker efter bedömning av läkare inom psykiatri.

Teamet möter också personer som förlorat någon i suicid, efterlevande, för stödjande samtal.

Vårt uppdrag inkluderar även utbildning. Målet med våra utbildningsinsatser är att förbättra omhändertagandet av suicidnära individer genom förhöjd kompetens avseende att upptäcka, bemöta, hänvisa och bedöma suicidalitet.

Välkommen att kontakta oss även utifrån behov av handledning och/eller konsultation, där vi tillsammans kan diskutera olika möjligheter till stöd.

Folder och länkar

Foldern "Till dig som förlorat en närstående i suicid" kan skrivas ut i A5 format (välj häfte på din skrivare). 

Efterlevandestöd på 1177.se  

Kontakter

Mobil resurs suicidprevention

Telefontid: vardagar 08:00-16:00

Lise Bergman Nordgren

Biträdande områdeschef Område psykiatri

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 april 2024