Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Statistik

Självmord kan ses som en psykologisk olyckshändelse som berör både individ och omgivning. I Örebro län händer det nästan varje vecka att en medborgare dör på grund av självmord eller misstänkt självmord.

I Sverige sker det ungefär 1500 självmord under ett år.

Under 2019 förlorade länet 38 personer i suicid, 24 män och 14 kvinnor. Räknar vi in de fall där man är osäker på om suicid var syftet, är siffran 43 personer. Efter en ökning av antalet döda i suicid (inklusive olyckor med oklar avsikt) under åren 2017 och 2018 ses en minskning under 2019 för länet. Se nedan, klicka på bilden för att göra den större.

Fortfarande är det männen som är i majoritet, med 24 av 38 självmord under 2019 och frekvensen är högst i ålderskategorin 25-29 år.

För landet i stort presenterar Folkhälsomyndigheten följande diagram avseende antalet suicid per 100 000 invånare, med siffror från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Diagrammet visar olika åldersgrupper och perioden 1997-2019. Klicka på bilden för att göra den större.

Totala antalet dödfall i självmord och olyckor med oklar avsikt har minskat sedan 1970-talet, men denna minskning har nu mattats av, och suicidtalen i gruppen 15-24 år har ökat sedan 1994 med en knapp procent per år enligt Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP). För Örebro län var antalet säkerställda suicid i åldersgruppen 4 stycken.

Det totala antalet suicid, per region, för hela befolkningen ser ut i enlighet med tabellen nedan, klicka på bilden för att göra den större:

Av de granskningar som vårdgivarna gör ser vi att många inte varit i kontakt med sjukvården innan den tragiska händelsen. Varje suicid ska granskas i en internutredning för att ge en kunskap om vad som föregått dödsfallet och ge underlag för bedömning av behov av åtgärder för att minska risk för nya självmord.

Kontakter

Lise Bergman Nordgren

Regional samordnare för Suicidprevention för Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 september 2020