Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Statistik

Suicid kan ses som en psykologisk olyckshändelse som berör både individ och omgivning. I Örebro län händer det nästan varje vecka att en medborgare dör på grund av suicid eller misstänkt suicid. I Sverige sker det ungefär 1500 suicid under ett år.

Socialstyrelsen har en databas med information från Sveriges regioner avseende dödsorsaker (Dödsorsaksregistret).

I Örebro län genomfördes 30 fastställda suicid då 24 män och 6 kvinnor tog sina liv under 2022. Ytterligare 10 dödsfall registrerades som misstänkta suicid. Ingen person som anges i statistiken för Örebro län var under 20 år. Sammantaget finns alltså 42 registrerade dödsfall där orsaken angivits som avsiktlig självdestruktiv handling (fastställt suicid) eller skadehändelse med oklar avsikt (det som anges som misstänkt suicid). 2021 var motsvarande siffra 45 personer.

I hela riket genomfördes 1 254 fastställda suicid. Av dessa var 897 män och 357 kvinnor, 10 var barn under 15 år. Ytterligare 315 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid, men där avsikten inte kunde styrkas. Suicidtalet för riket är 16.99 för män och 6.86 för kvinnor avseende säkert fastställda suicid. För Örebro län är suicidtalet 15.58 för män och 3.92 för kvinnor.

Av de granskningar som vårdgivarna gör ser vi att många inte varit i kontakt med sjukvården innan den tragiska händelsen. Varje suicid ska granskas i en internutredning för att ge en kunskap om vad som föregått dödsfallet och ge underlag för bedömning av behov av åtgärder för att minska risk för nya suicid.

I diagrammet nedan redogörs för dödstalet i länet under perioden 2015 – 2022.

Tabell över suicid från 2015-2022

Kontakter

Johanna Bernström Högblom

Regional samordnare för suicidprevention för Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 juni 2023