Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Statistik

Suicid kan ses som en psykologisk olyckshändelse som berör både individ och omgivning. I Örebro län händer det nästan varje vecka att en medborgare dör på grund av suicid eller misstänkt suicid.

I Sverige sker det ungefär 1500 suicid under ett år.

Socialstyrelsen har en databas med information från Sveriges regioner avseende dödsorsaker. I denna kan vi se att Örebro län under 2020 förlorade 24 personer i suicid, 19 män och 5 kvinnor. Räknar vi in de fall där man är osäker på om suicid var syftet, är det 33 personer. Efter en ökning av antalet döda i suicid (inklusive olyckor med oklar avsikt) under åren 2017 och 2018 sågs en minskning under 2019 för länet. Denna minskning fortsätter under 2020 och nedan länk visar antalet döda i suicid mellan 2010 och 2020 uppdelat på män och kvinnor.

X60-84_2010-2020_Örebro län_F och M.jpeg

Fortfarande är det männen som är i majoritet, me19 av 24 säkerställda suicid under 2020. Män i medelåldern och uppåt uppvisar högst dödstal per 100 000 invånare.

För landet i stort beräknas antalet säkerställda suicid per 100 000 invånare för 2020 vara ungefär 16.2 för män och 6.3 för kvinnor. För Örebro län är motsvarande siffror 12.4 för män och 3.3 för kvinnor. Länet ligger alltså under riksgenomsnittet.

Det totala antalet säkerställda suicid, per 100 000 invånare och län, ser ut i enlighet med tabellen nedan:

Säkra suicid per 100 000_alla län.jpeg

Av de granskningar som vårdgivarna gör ser vi att många inte varit i kontakt med sjukvården innan den tragiska händelsen. Varje suicid ska granskas i en internutredning för att ge en kunskap om vad som föregått dödsfallet och ge underlag för bedömning av behov av åtgärder för att minska risk för nya suicid.

Kontakter

Lise Bergman Nordgren

Regional samordnare för Suicidprevention för Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 juni 2021