Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP

Inom verksamheten jobbar vi med insatser till barn och ungdomar med psykiatriska tillstånd. Tillsammans med patienternas familjer och andra samarbetspartners verkar vi för att främja barnets psykiska hälsa och utveckling.

Lugna rummet, Barn- och ungdomspsykiatrin

Kliniken består av ett antal öppenvårdsmottagningar, en vårdavdelning med en akutavdelning samt en mobil psykiatriresurs. Här finns även ett kontaktcenter för barn och unga med psykisk ohälsa. 

På våra mottagningar och vårdavdelningar jobbar vi med att utveckla vårt vårdutbud och tillgänglighet där digitala tjänster, utbildningar, hälsofrämjande insatser och mobila team är några delar.

Samverkanstelefon

Du som möter barn och unga i ditt arbete kan kontakta oss för råd och stöd. 

Samverkanstelefon: 019-602 57 97
Mån-tors klockan 14.00-15.00

Remiss och nulägesbeskrivning från socialtjänst och skola gällande psykisk ohälsa/sjukdom hos barn och unga

Ifylld remiss och nulägesbeskrivning skickas till: 
Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga
Universitetssjukhuset, Entré E
701 85 Örebro

Länk till remiss och nulägesbeskrivning.

 

Verksamhetschef

Annifrid Frimodig

Verksamhetschef

Medicinskt ledningsansvarig läkare

Adina Dreve

Läkarchef barn- och ungdomspsykiatrin BUP

Studierektor ST-läkare BUP

Malaz Fadlalla Elmobarak Fadlalla

Överläkare

Övergripande studierektor AT-läkare psykiatri

Rebecka Runnamo

VFU kontakt sjuksköterskor psykiatri

Oscar Perdsjö

Psykiatrisjuksköterska

Övergripande studierektor PTP-psykologer

Maria Fjällhed

Psykolog, studierektor

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 april 2024