Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Aktuellt inom området sjukskrivning med anledning av coronapandemin

Från och med 1 oktober 2021 upphör de flesta tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin. Följande gäller:

Läkarintyg för sjuklön och sjukpenning

Från och med 1 oktober ska patienten uppvisa läkarintyg för sin arbetsgivare dag 8 i sjuklöneperioden och dag 15 i sjukperioden för Försäkringskassan vid ansökan om sjukpenning.

Om patienten är arbetssökande, egenföretagare eller behovsanställd behövs ett läkarintyg från dag 8 i samband med ansökan om sjukpenning.

Graviditet

Om en patient är gravid och har blivit förbjuden av sin arbetsgivare att arbeta kan patienten ansöka om graviditetspenning. När den gravida ansöker om graviditetspenning behöver personen skicka in ett intyg om graviditet.

Vård av barn (vab)

Från och med 1 oktober krävs intyg från sjuksköterska eller läkare från dag 8 i barnets sjukperiod när en förälder ansöker om ersättning för vab.

Smittbärarpenning

En person som bor med någon som konstaterats vara smittad, och inte har möjlighet att arbeta hemifrån, kan ansöka om smittbärarpenning. Vid ansökan om smittbärarpenning behöver personen ett läkarintyg från första dagen.

Undantag att pröva mot normalt förekommande arbete vid inställd vård eller rehabilitering 

Regeringen har beslutat om att tillfälligt utöka möjligheten att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete efter dag 181 och dag 365 om planerad vård och rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin. De tillfälliga bestämmelserna gäller från och med 2 april 2020 till och med 31 december 2021.

Did the content help you?

Last updated: Monday, October 25, 2021