Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Sjukvårdsregional nivå

Den sjukvårdsregionala nivån är en viktig samarbetsnivå i kunskapsstyrningsfrågor och är en länk mellan nationell och lokal nivå.

Sjukvårdsregion Mellansveriges Kunskapsstyrningsgrupp (KSG) är ett strategiskt stöd för det lokala arbetet i respektive region. Gruppen samordnar det nationella kunskapsstyrningssystemet sjukvårdsregionalt och bereder ärenden till sjukvårdsregionens ledningsgrupp.

Sjukvårdsregionala programområden (RPO) och samverkansgrupper (RSG) har främst i uppdrag att utgöra nod mellan nationell och lokal nivå. Möjlighet finns att bilda sjukvårdsregionala arbetsgrupper (RAG) som arbetar med särskilda insatser inom programområde eller samverkansgrupper.

Kunskapsstyrning på Sjukvårdsregion Mellansveriges webbplats

Värdskap för programområden

Sjukvårdsregionerna har fördelat ansvaret att vara värdar för programområdena. Värdskapet innebär att sjukvårdsregionen förser och stödjer programområdena med bland annat processledarresurser. Sjukvårdsregion Mellansverige har värdskap för fyra nationella programområden:

Ledamöter

Region Örebro län har medarbetare som representerar regionen på sjukvårdsregional nivå i Kunskapsstyrningsgruppen, i programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper. 

 

Funktionsbrevlåda till Kunskapsstödsgruppen: kunskapsstod@regionorebrolan.se

Caroline Hagström

Enhetschef

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, April 17, 2024