Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Patienter som inte kan uppvisa giltiga handlingar som ger rätt till subventionerade avgifter inom vården betalar för vårdens verkliga kostnader. För mer information om vilka länder och handlingar som ingår i denna kategori se sidan Vård av personer från andra länder. 

Utöver vården 

Utöver vården betalar patienten även den verkliga kostnaden för eventuella hjälpmedel, sjukresor, m m. För vaccinationer och intyg debiteras samma avgifter som för folkbokförda.  


Mer information om detta finns under respektive sida i avgiftshandboken. 
Kontakta patientavgiftsenheten vid frågor.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024