Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) ges till förebyggande tandvård vid vissa sjukdomar. Detta bidrag lämnas av Försäkringskassan via det statliga tandvårdsstödet och betalas ut en gång i halvåret till patienten.

För information om vilka behandlingar som omfattas av tandvårdsbidraget: Underlag för särskilt tandvårdsbidrag - Försäkringskassan

Intyget finns i Eyedoc och lämnas till patienten som tar med sig det till tandläkaren. Intyget är avgiftsfritt för patienten.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024