Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Patienter som har behov av oralkirurgiska behandlingar kan komma att betala hälso- och sjukvårdens avgifter för tandvårdsbehandlingar. Se riktlinjen nedan för mer information om vilka behandlingar som omfattas av hälso- och sjukvårdsförvaltningens avgifter.

Avgift för Pris Frikortsgrundande
Besök hos tandläkare 330 kronor Ja
Besök hos tandhygienist 220 kronor Ja
Första besök efter remiss från primärvården 110 kronor Ja

 

Avgifterna gäller för:

 • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige.
 • Patienter som är mellan 20 år och 84 år. Innan man har fyllt 20 och efter att man har fyllt 85 är det avgiftsfritt.
 • Patienter som kan uppvisa en handling som styrker ett sjukvårdsavtal:
  • EU/EES-patienter
  • Nordiska patienter
  • Övriga avtalsländer
 • Svenska medborgare som söker akut vård och har utvandrat till ett land utan sjukvårdsavtal.

För mer information om avtal och giltiga handlingar se Vård av personer från andra länder.

Avgift för Pris
Besök hos tandläkare 50 kr
Besök hos tandhygienist 25 kr

 • Patienter från länder som vi saknar sjukvårdsavtal med.
 • Patienter som inte kan uppvisa giltig handling som ger rätt till subventionerade avgifter.
 • Svenska medborgare som har utvandrat till länder som vi saknar sjukvårdsavtal. Gäller ej akut vård.

Avgifterna för dessa patienter beror på vilket land som patienten är folkbokförd och medborgare i samt vilken typ av vård som patienten behöver. Se sidan Vård av personer från andra länder för mer information.

Viss oralkirurgisk behandling som utförs vid käkkirurgisk klinik.

Det handlar om: 

 • behandling av käkfrakturer 
 • käkledskirurgi 
 • rekonstruktiv och ortognat kirurgi 
 • utredningar och behandlingar av oralmedicinska tillstånd och smärttillstånd 
 • övriga oralkirurgiska behandlingar som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 24, 2024