Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search
Recept Pris Ingår i högkostnadsskydd
Av läkare gjord receptförnyelse per telefon, via 1177:s e-tjänster eller vid besök utan personlig läkarkontakt  110 kronor Ja
Årsförnyelse/ändring av dosexpedierade läkemedel av läkare via Pascal.  110 kronor Ja
Recept på profylaktiska (förebyggande, skyddande) läkemedel   220 kronor/recept Nej
Receptförskrivning av sjuksköterska per telefon, via 1177:s e-tjänster, och förskrivning av förbrukningsartiklar på hjälpmedelskort  110 kronor Ja
Receptförskrivning av läkare efter besök hos annan sjukvårdande personal för samma åkomma  0 kronor  

 

Avgiften gäller för:  

 • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige.  
 • Patienter som kan uppvisa en handling som styrker ett sjukvårdsavtal:  
  • EU/EES-patienter  
  • Nordiska patienter  
  • Övriga avtalsländer
 • Svenska medborgare som söker akut vård och har utvandrat till ett land utan sjukvårdsavtal.

För mer information om avtal och giltiga handlingar se Vård av personer från andra länder.

Recept Pris
Av läkare gjord receptförnyelse per telefon, via 1177:s e-tjänster eller vid besök utan personlig läkarkontakt  25 kronor
Årsförnyelse/ändring av dosexpedierade läkemedel av läkare via Pascal (ett nationellt verktyg för ordination av dosläkemedel, där patienten får sin sina mediciner fördelade i påsar av dosapotek)  25 kronor
Recept på profylaktiska (förebyggande, skyddande) läkemedel   200 kronor/recept
Receptförskrivning av sjuksköterska vid indirekt besök, och förskrivning av förbrukningsartiklar på hjälpmedelskort  25 kronor
Receptförskrivning av läkare efter besök hos annan sjukvårdande personal för samma åkomma  0 kronor

 • Patienter från länder som vi saknar sjukvårdsavtal med.
 • Patienter som inte kan uppvisa giltig handling som ger rätt till subventionerade avgifter.
 • Svenska medborgare som har utvandrat till länder som vi saknar sjukvårdsavtal. Gäller ej akut vård.

Avgifterna för dessa patienter beror på vilket land som patienten är folkbokförd och medborgare i samt vilken typ av vård som patienten behöver. Se sidan Vård av personer från andra länder för mer information.

Om ett recept förskrivs under ett besök eller på en bokad telefonkontakt som debiteras så ingår receptet i avgiften.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024